Boomerang Soft

Boomerang Soft là một bộ phận của Công ty Tư vấn Marketing Việt Nam. Tên gọi Boomerang với hàm ý rằng các đầu tư của khách hàng vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi được ném đi, Boomerang luôn bay trở lại với người sử dụng nó. Cũng vậy đầu tư cho phần mềm Boomerang Soft luôn mang lại lợi ích cho khách hàng.       

Slogan của Boomerang Soft là "Just throw it" với ý nghĩa là "Hãy ném nó", thật đơn giản đã là Boomerang thì "Hãy ném nó"

Ý tưởng về các phần mềm ứng dụng được được đúc kết qua nhiều vụ việc tư vấn điển hình trong các lĩnh vực: Quản lý marketing, Quản lý bán hàng (trong các ngành khách sạn, nhà hàng, bar, café, Siêu thị, Dược phẩm, Đồ điện, các mô hình kinh doanh nhu yếu phẩm và chuổi cửa hàng bán lẻ…), Quản lý nhân sự, Quản lý đào tạo, Quản lý quan hệ khách hàng, Quản lý sản xuất… Nên các phần mềm thiết kế đều có tính hướng đổi tượng cao.

Hệ thống phần mềm của Boomerang Soft được phát triển theo các tiêu chí:

Và còn rất nhiều những tính năng tiện ích và hấp dẫn khác nữa, hãy tải phần mềm mà bạn quan tâm về dùng thử, Bạn sẽ lập tức nhận ra rằng đây chính là công cụ không thể thiếu cho công cuộc kinh doanh của mình. Một khi đã sở hữu nó, bạn đừng để đó mà ngắm nghía, hãy ném nó đi và thu lợi ích về.