Quản lý kho

Chứng từ:

Phát sinh chứng từ theo thời gian

Nhập hàng hóa và nguyên liệu vào kho bằng phiếu nhập

Trả hàng hóa dư thừa cho người cung cấp bằng phiếu xuất. Phần mềm sẽ tính giá xuất hàng bằng giá bình quân gia quyền tại thời điểm xuất

Sau khi cập nhật số liệu bán lẻ về kho hàng, cần sử dụng chức năng tính tiêu hao trên danh mục chứng từ xuất:

 • Phần mềm sẽ lập các chứng từ xuất tiêu hao (hàng hóa và nguyên liệu) theo thời gian trên thanh công cụ (tháng hay ngày)
 • ngày có số liệu bán lẻ sẽ phát sinh một chứng từ xuất tiêu hao
 • Các hàng hóa nguyên chiếc sẽ có đơn giá là giá bán lẻ, giá vốn tính theo đơn giá bình quân gia quyền
 • Các nguyên liệu tiêu hao sẽ có đơn giá bằng giá vốn bình quân gia quyền
 • Thu chi tiền mặt qua phiếu thu và chi
 • Chứng từ bán lẻ liệt kê danh mục bán lẻ (đã cập nhật về) theo thời gian
 • Khách lẻ giúp theo dõi khách VIP tương tự bên thu ngân (ngoại trừ chức năng in lại hóa đơn bán lẻ)
Báo cáo:

Bảng cân đối hàng hóa: cân đối nhập - xuất - tồn kho hàng hóa nguyên liệu theo thời gian sử dụng đơ vị tính qui đổi. Có thể xem số lượng tồn kho hàng hóa qua tất cả các đơn vị tính của nó (ví dụ: tồn 27 chai bia hoặc một thùng 24 chai và lẻ 3 chai)

Sổ chi tiết hàng hóa: theo dõi quá trình nhập xuất một hàng hóa nào đó theo thực tế thời gian

 • thể hiện diễn biến nhập xuất theo đơn vị tính thực
 • các giá trị đầu kỳ, cuối kỳ tính theo đơn vị tính qui đổi
 • các số luợng nhập xuất được qui đổi về đvt qui đổi để tiện theo dõi
 • giá bình quân gia quyền cuối kỳ tính trên đơn vị tính qui đổi
 • Doanh số: doanh số bán hàng theo thời gian và giá vốn, lãi gộp
 • Công nợ: công nợ với người cung cấp
 • Chi tiết nợ: liệt kê chi tiết công nợ với từng người cung cấp
 • Sổ quĩ tiền mặt
Công cụ:

Sổ kho: cập nhật lại sổ kho, tính toán cân đối, giá trị kho hàng

Xóa rác: Xóa dữ liẹu thừa trong cơ sở dữ liệu để tăng tốc độ truy cập và độ chính xác tính toán. Có thể sử dụng chức năng này hàng ngày

Nén: Nén dữ liệu lưu trữ phòng hờ sự cố (nếu bật chế độ tự động sao lưu trong tùy chọn, phần mềm sẽ tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày)

Giải nén: giải nén dữ liệu lưu trữ

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.