Sử dụng phần mềm lần đầu

Đọc trước phần giới thiệu chung và một số đặc điểm chính của phần mềm

Các dữ liệu cần cập nhật:

Danh mục đơn vị tính: khai báo ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu: kg, mg, lít, ml, chai – khai báo chung chung, C65 – chai 650 ml, C1L – chai 1000 ml  (rượu), T24 – thùng 24 chai (bia), lon, hộp, loc6 - lốc 6 hộp, …

Danh mục nhóm hàng: khai báo nhóm và phân loại nhóm.

 • Các hàng hóa thuộc nhóm nguyên liệu sẽ không được chuyển sang phần mềm thu ngân
 • Các hàng hóa thuộc nhóm dịch vụ (tính giờ) sẽ không thể hiện trong cân đối hàng hóa, …
 • Danh mục hàng hóa sản phẩm: khai báo hàng hóa và đơn vị tính
 • Mọi hàng hóa sản phẩm đều phải có đơn vị tính cơ bản
 • Hàng hóa nhóm nguyên liệu hoặc nhập xuất bằng nhiều đơn vị tính phải có đơn vị tính qui đổi (thông thường là đon vị tính nhỏ nhất của sản phẩm đó)
 • Các hàng hóa nguyên chiếc hoặc sản phẩm chế biến chỉ cần có đơn vị tính cơ bản (phần mềm tự gán đơn vị tính qui đổi bằng đơn vị tính cơ bản với giá trị qui đổi bằng 1)
 • Các đơn vị tính khác cần khai báo giá trị qui đổi về đon vị tính qui đổi
 • Các sản phẩm chế biến cùng tên gọi nhưng khác nhau định lượng thành phần cần khai báo như hai mặt hàng khác nhau với đơn vị tính như nhau
 • Các sản phẩm chế biến (pha chế) cần được khai báo định lượng nếu có nhu cầu quản lý kho nguyên liệu

Ví dụ khai báo hàng – đơn vị tính:

   

Ví dụ định lượng:

Giá bán: khai báo giá bán hàng hóa theo đơn vị tính

 • Mặt hàng nào không có đơn vị tính thì không có giá bán
 • Các đơn vị tính không dùng cho bán lẻ không cần khai báo giá và phải đánh dấu là “không dùng cho bán lẻ”; các đơn vị tính không dùng nhập xuất kho cần đánh dấu trong cột “không nhập xuất “.
 • Có thể dùng chức năng tính giá thành để xem giá thành sản phẩm (giá nguyên liệu) để điều chỉnh giá bán. Giá thành sản phẩm tính theo giá trị và số lượng tồn kho của sản phẩm đó hoặc tổng giá trị các thành phần nguyên liệu chế biến ra nó. Giá thành có thể biến động theo thời gian, phụ thuộc vào giá nhập nguyên liệu đầu vào

Nguồn hàng: khai báo danh mục nhà cung cấp hàng hóa để theo dõi nợ

Lưu ý: Các dữ liệu trên có thể phát sinh thêm nhưng không nên xóa vì sẽ ảnh hưởng đến số liệu đã phát sinh trước đó

Đồng bộ số liệu với máy thu ngân:

Chức năng này kết xuất toàn bộ số liệu đã thiết lập phía trên để chuyển sang phần mềm bán lẻ

Cập nhật chúng vào hệ thống bán lẻ và bán hàng

Số liệu bán hàng có thể lấy về từ máy thu ngân theo thời gian (hàng ngày, hàng tuần, …)

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.