Điều khiển nhanh

Nhập dữ liệu

Phần mềm sử dụng bảng mã unicode dựng sẵn (TCVN 6909.2001). Nếu sử dụng bộ gõ Unikey, cần bật chức năng “sử dụng Clipboard cho unicode” trong bảng điều khiển của nó lên

Trên các bảng dữ liệu, người dùng có thể cập nhật thông tin tùy thuộc vào định dạng dữ liệu trong cột: số, chuỗi ký tự, thời gian

Kết thúc nhập liệu tại một ô bằng phím Enter

Dữ liệu kiểu số sử dụng dấu “.”  làm dấu thập phân

Dữ liệu thời gian bắt đầu và kết thúc sử dụng dịch vụ được định dạng theo kiểu giờ phút (hh:mm). Để đơn giản hóa việc nhập thời gian, phần mềm hỗ trợ thao tác nhập sau:

Nhập trong cột giờ vào, giờ ra: chỉ cần nhập giá trị số, không cần nhập dấu ngăn cách “:”, phần mềm tự động chuyển đổi

  • Ví dụ: 150 - 01:50, 1930 - 19:30
  • Thời gian sử dụng dịch vụ thể hiện trong cột số lượng dạng thập phân thể hiện giờ và phút. Ví dụ: 1.15 - 1 giờ 15 phút

Có thể nhập trực tiếp tại cột số lượng:

  • Ví dụ: 1.50 - 01:50, 1.5 - 1:05
  • Nếu nhập dữ liệu trong trường hợp này thì chỉ cần dùng cột giờ vào để ghi nhớ thời gian bắt đầu dùng dịch vu

Hệ thống điều khiển

Các phím tắt:   Các ký tự có gạch chân trong tiêu đề sử dụng trên giao diện phần mềm là các phím tắt. Để truy cập, sử dụng tổ hợp Alt + ký tự đó

Combo:Các danh sách sổ xuống kiểu combo (ví dụ: bảng giá trên giao diện chính) có thể dùng chuột hoặc phím F4 để mở danh sách. Khi dùng chuột cần nhấn phím mũi tên phía bên phải để mở danh sách, click chuột vào phần tử trong danh sách để chọn. Khi dùng phím, cần chọn combo ở trạng thái hoạt động tích cực (dùng phím Tab để di chuyển hoặc nhấn phím tắt – ví dụ Atl+B để vào mục bảng giá), sau đó nhấn F4 để mở danh sách; sử dụng các phím di chuyển lên xuống để di chuyển trong danh sách, chọn phần tử bằng phím Enter.

Ctrl + 0: Chuyển điều khiển đến hệ thống phím điều khiển thao tác chính. Khi đó, hệ thống này sẽ chuyển màu từ xanh nhạt sang tím.

  • Khi chưa chọn phím điều khiển nào, có thể dùng phím di chuyên sang trái sang phải (ß, à) để di chuyển giữa các nhóm (tab)
  • Phím di chuyển xuống (â) giúp di chuyển xuống phím điều khiển trong nhóm. Khi đó, di chuyển trái phải sẽ di chuyển trong nhóm giữa các phím điều khiển
  • Phím lên (á) sẽ quay trở lại mức nhóm phía trên
Ctrl + 1 Truy cập chức năng quản lý người dùng (dành cho admin)
Ctrl + 2 Truy cập danh mục nhóm hàng, bảng giá và hàng hóa
Ctrl + 3 Truy cập hệ thống các tùy chọn cho phần mềm
Ctrl + 4 Xem báo cáo doanh số
Ctrl + 5 Đổi mật khẩu người dùng
Ctrl + 6 Giải nén dữ liệu lưu trữ
Ctrl + 7 In thanh toán nhiều bàn vào một phiếu. Các mặt hàng được in theo từng bàn. Hàng hóa của các bàn khác nhau được phân biệt bởi màu nền của tên hàng
Ctrl + 9 Kết thúc chương trình
F1 Bật hướng dẫn sử dụng
F2 Xóa món hàng. Nhân viên chỉ có thể xóa món hàng trong chứng từ chưa thanh toán
F3 Thanh toán và in phiếu
F5 Giảm giá cho bàn tho tỷ lệ phần trăm (gõ 10 và Enter là 10%)
F6 Phần trăm phí dịch vụ cần thu nếu có  (gõ 10 và Enter là 10%)
F7 Tính giá trị tiền thừa cần trả lại
F8 Chuyển bàn (từ số bàn đang sử dụng sang số bàn mới)
F9 Thêm bàn mới, số bàn có thể là số hoặc ký tự
F10 Bật danh sách khách VIP để thêm hoặc chọn
F11 Truy cập danh sách chứng từ bán. Khi đó có thể di chuyển bằng bàn phím trong danh sách để chọn bàn cần xử lý
F12 Truy cập danh mục các món - dịch vụ của một bàn chọn trước để cập nhật dữ liệu (số lượng gọi, số lượng trả lại, giờ bắt đầu và kết thúc dịch vụ, phần trăm giảm giá của từng món, giá trị VAT, % phí dịch vụ, % giảm giá cho cho cả bàn). Các giá trị phần trăm của cả bàn nhập trong dòng tương ứng ở cột giá. Để xóa số liệu cần chọn ô cần xóa và nhấn Delete. Khi chọn một phiếu trong danh sách bàn, có thể nhấn Enter, hoặc F12 hoặc Ctrl + O để mở dữ liệu của bàn đó
Ctrl + F1 Bật danh sách hệ thống phím điều khiển
Ctrl + F2 Xóa chứng từ của bàn. Nhân viên bán hàng chỉ có thể xóa chứng từ chưa thanh toán
Ctrl + F3 Ghi nợ cho khách VIP. Để ghi nợ, cần chọn trước khách VIP cho chứng từ của bàn và có thể nhập số tiền trả trước
Ctrl + F4 Miễn phí món hàng hoặc dịch vụ (giá = 0)
Ctrl + F5 Giảm giá món hàng - dịch vụ
Ctrl + F7 Bật máy tính tay
Ctrl + F8 Ghép nhiều bàn thành một bàn, các món hàng trong các bàn đó được dồn sang bàn mới. Trước khi ghép bàn, cần chọn trước các bàn cần ghép trên danh mục phiếu. Để đánh dấu chọn bàn, nhấn F11 để vào danh sách chứng từ; di chuyển đến bàn cần chọn và nhấn SpaceBar để đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu (cột “*”). Chỉ có thể ghép được các bàn chưa thanh toán
Ctrl + F9 Chuyển đổi mẫu giấy in
Ctrl + F10 Xóa khách VIP trên chứng từ (chưa thanh toán)
Ctrl + F11 Chọn loại ngôn ngữ in phiếu
Ctrl + F12 Nạp lại danh mục chứng từ và hàng hóa - dịch vụ
Ctrl + L Thay đổi kích thước trình bày phiếu bán hàng trên màn hình để thuận tiện cho theo dõi và xử lý (gồm 3 trạng thái: mặc định, mở rộng theo chiều đứng, mở rộng toàn màn hình)
Ctrl + U Tăng kích thước chữ trên danh mục. Cần chọn danh mục sẽ điều chỉnh kích thước chữ trước khi dùng chức năng này (chứng từ, bán hàng, thực đơn)
Ctrl + D Giảm kích thước chữ trên danh mục. Cần chọn danh mục sẽ điều chỉnh kích thước chữ trước khi dùng chức năng này
Ctrl + S Lưu định dạng các danh mục chứng từ, bán hàng và thực đơn (font chữ, độ rộng các cột). Độ rộng các cột có thể dùng chuột kéo co dãn
Ctrl + M Truy cập danh mục thực đơn để chọn món hoặc dịch vụ cho bàn. Trong trường hợp cần thay thế món hàng đã chọn trong phiếu bằng món khác (do nhập nhầm chẳng hạn) cần chọn dòng hàng đó trong phiếu và tìm món hàng khác thay thế
Insert Chọn hàng vào phiếu. Chức năng này sẽ tạo dòng trống mới trong phiếu và chuyển điều khiển sang danh mục thực đơn. Người bán hàng tìm hàng trong thực đơn (gõ ký tự tùy thuộc xác lập ban đầu là tìm theo tên hay theo ký hiệu gõ tắt; hoặc dùng phím di chuyển). Khi tìm được món cần, nhấn Enter để chọn vào phiếu
Ctrl + P Bật cửa sổ xác lập máy in dùng trong phần mềm
Ctrl + A Bật cửa sổ đặt món. Trên cửa sổ này sử dụng Ctrl + P để in phiếu đặt món
Ctrl + T Chuyển đổi hình thức thanh toán

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.