Kết xuất cập nhật dữ liệu

Sử dụng để đồng bộ hóa số liệu với tmCafex

Kết xuất:

Số liệu bán lẻ kết xuất theo ngày tháng được xác định trên cửa sổ bán hàng của tmCafex để chuyển về vnCafex

Các dữ liệu có thể kết xuất được gồm: chứng từ bán lẻ

Cập nhật:

Các dữ liệu có thể cập nhật được gồm: đơn vị tính, nhóm hàng – hàng hóa (không có nguyên liệu) – bảng giá - giá bán

Nguyên tắc cập nhật dữ liệu: các dữ liệu mới (hàng hóa, dịch vụ) sẽ được bổ sung vào hệ thống; các dữ liệu cũ (hàng hóa đã có, chỉ thay đổi giá, …) được cập nhật lại theo giá trị mới

Số liệu kết xuất được chuyển qua tệp tin tmCafeEx.mdb có trong thư mục cài đặt phần mềm. Cần sao chép tệp tin này sang đĩa từ (USB) để chuyển đi hoặc gửi qua email

Sau khi kết xuất dữ liệu và chuyển đi, có thể xóa dữ liệu bán lẻ

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.