Báo cáo bán hàng

Báo cáo bán hàng được thống kê theo ngày và theo ca. Nếu bạn là người dùng thường thì bạn chỉ thấy doanh số của ca mình bán và trong một ngày nào đó. Nếu là người dùng admin thì có thể xem doanh số của các người dùng khác và có thể thống kê doanh số trong một khoản thời gian nào đó bằng cách chọn móc thời gian "Từ ngày", "Đến ngày".

Báo cáo sẽ phân thành hai phần - Phần khuyến mãi (các mã hàng có đơn giá bằng 0 đồng) và phần hàng bán. Trong mỗi phần điều phân chia theo từng nhóm hàng hóa (Theo nhóm trong "Danh mục hàng hoá").

Báo cáo bán hàng hỗ trợ các chức năng như: