Quản lý nhân viên bán hàng

Nếu hệ thống có nhiều người sử dụng thì người quản lý cao nhất (admin) có thể quản lý nhân viên quản lý hệ thống thông qua tài khoản truy cập và chức năng sử dụng hệ thống của tài khoản đó.

Ví dụ: Người quản lý cao nhất (admin): quyền truy cập toàn bộ các chức năng trên hệ thống như: Bán hàng, nhập danh mục hàng hóa, kiểm tra báo cáo bán hàng của tất cả nhân viên, chỉnh sửa bản giá, quản lý người dùng hệ thống.

Admin có thể tạo một tài khoản mới gồm các thông tin:

  • Tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng nhập: account và password của người đó khi đăng nhập hệ thống.
  • Tên đầy đủ: họ tên đầy đủ của nhân viên
  • Cập nhật hàng, cập nhật bảng giá: có cho phép tài khoản đó có quyền cập nhật hàng hóa hay chỉnh sửa giá bán khi truy cập hệ thống đó. Nếu không được phép cập nhật hàng hóa, giá bán, nhân viên bán hàng chỉ có thể tác nghiệp với hệ thống bán lẻ theo bảng giá đã được thiết lập sẵn

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.