Hệ thống phần mềm

Để thực hiện được các thao tác bán, phần mềm đòi hỏi phải có danh mục hàng hóa, dịch vụ và giá bán

Danh mục “hàng hóa” có thể được phân thành nhiều nhóm tùy theo tính chất của nó. Người sử dụng có thể tự tạo các nhóm tùy thuộc vào danh mục “hàng hóa” phục vụ trong quán. Việc phân nhóm mục đích dễ dàng trong thao tác quản lý. Mỗi nhóm hàng cần phân loại theo qui ước trong phần mềm (hàng nguyên chiếc, sản phẩm, dịch vụ. Các nhóm nguyên liệu chỉ sử dụng trong tmCafex để tính tiêu hao nguyên liệu). Việc phân loại nhóm trong tmCafex chỉ có ý nghĩa phân biệt giữa hàng hóa và dịch vụ tính giờ để phần mềm xác định được cách tính tiền khi nhân viên tác nghiệp.

Lưu ý: Khi xóa một nhóm hàng thì tất cả các món “”mặt hàng” trong nhóm đó sẻ bị xóa theo nhóm hàng đó.

Nếu sử dụng ngoại tệ cần lưu ý cập nhật tỷ giá ngại tệ hàng ngày

Nhóm giá bán có thể lập theo mục đích của người dùng:

Thuộc tính “mặc định”: xác định nhóm giá bán mặc định trên giao diện bán hàng

Ví dụ khi chọn nhóm giá “Giá bán khuyến mãi” làm nhóm giá mặc định thì trong danh mục hàng và dịch vụ sẽ lấy giá theo nhóm giá khuyến mãi

Danh mục hàng hóa – dịch vụ

Trước khi nhập một món nào đó trước tiên cần chọn nhóm và nhập các thông tin cần thiết của hàng hóa

Các thông tin cần thiết của “mặt hàng”:

  • Tên món hoặc tên dịch vụ
  • Đơn vị tính
  • Gõ tắt: hỗ trợ khi tìm kiếm nhanh.
  • Giá bán: mỗi món có thể có nhiều giá bán tùy theo số lượng nhóm giá bán đã tạo

Chú ý cần lưu lại dữ liệu sau khi đã nhập xong.

Danh mục hàng hóa, giá bán, tmCafex 2009 hỗ trợ người dùng các thao tác: “Copy”, “Paste” danh mục các mặt hàng trên lưới dữ liệu ra clipboard windows và ngược lại.

Hệ thống bán hàng có định nghĩa “giỏ hàng”, được sử dụng để định nghĩa trước các món hàng nào đó giúp khi chọn món nhanh hơn, không phải chọn từng món riêng lẻ (ví dụ các giỏ hàng bánh kẹo, .. trong quán karaoke)

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.