Trợ giúp

Mẫu phiếu in: (Ctrl + F9) khi nhấn vào Ctrl + F9 thì mẫu  phiếu in hóa đơn tính tiền được thay đổi theo thứ tự các mẫu phiếu in đã được định dạng sẳn trong hệ thống. Thông tin loại mẫu in được hiển trị trên thanh trạng thái của phần mềm.

Ngôn ngữ: (Ctrl + F11 ) Cho lựa chọn nhanh ngôn ngữ in trên hóa đơn tính tiền.

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.