Chức năng chính

Quản lý danh mục hàng hóa và đơn giá (menu)

Quản lý bàn: số bàn, chọn món; ghép bàn; chuyển bàn

In phiếu thanh toán (từng phiếu hoặc in thanh toán chung nhiều bàn vào một phiếu) hoặc ghi nợ cho khách VIP

Tổ chức quản lý nhân viên làm việc theo ca, mỗi nhân viên đăng nhập bằng tài khoản riêng được đăng ký bởi người quản trị cao nhất là admin

Tự động sao lưu số liệu đề phòng sự cố máy tính

tmCafe 2009  hỗ trợ nhiều mẫu mã in phiếu tính tiền: in theo mẫu giấy A5, A6 trên máy in Laser (có thể dùng giấy có in trước mẫu logo, tên nhà hàng, …), in giấy cuộn trên máy in bill chuyên dụng. Sử dụng máy in Laser với các khỗ giấy A5-A6 sẽ cho phiếu thanh toán đẹp và lịch sự, có thể in Logo nhà hàng trên phiếu

In báo cáo bán hàng trong ca hoặc báo cáo doanh số theo thời gian

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.