Sổ theo dõi đăng ký khách

so theo doi dang ky khachLà danh sách lưu lại lịch sử sử dụng phòng của khách sạn. Danh sách này hiển thị thông tin toàn bộ phòng trong một ngày (mặc định là ngày hiện tại), ta có thể thay đổi, chọn lại ngày này để tra cứu thông tin

Danh sách biểu thị trạng thái phòng trong ngày, các trạng thái chủ yếu bao gồm

 • Phòng đang có khách
 • Phòng đã check-out
 • Phòng đã check-out nhưng có khách khác check-in (nhiều lượt khách)
 • Phòng bận nói chung, trạng thái cụ thể do người dùng tự chọn nhưng thường gặp nhất gồm
  • Sửa phòng
  • Cho mượn
  • Phòng làm việc
  • Không thể sử dụng …
 • Những biểu tượng theo sau số phòng thể hiện một trạng thái phòng (như hình)
  • Nếu phòng có nhiều lượt khách
  • Những dòng được in nghiêng là những khách hàng đã check-out
  • Những dòng đứng là khách đang ở
 • Khi nháy đúp (double click) vào một phòng hay khách ta có thể xem lại hồ sơ phòng
 • Nếu phòng đã check-out thì thông tin hiển thị sẽ được khóa nhưng vẫn có thể in các chứng từ liên quan

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.