Check-out nhóm phòng (theo phiếu đăng ký)

nhom phongCheck-out nhóm phòng có thể qua nhiều bước, tùy vào thực tế ta có thể bỏ qua các bước không cần thiết

Bước đầu tiên: Tạo nhóm

 • Chọn những phòng đã check-in để tạo nhóm
 • Nếu check-in theo phiếu đăng ký thì nhóm được tạo tự động
 • Thêm phòng vào nhóm (nếu có)

Bước hai: Nếu đã có nhóm phòng

 • Check-out riêng lẽ từng phòng, tùy theo thực tế và yêu cầu của khách hàng. Nếu trong một nhóm có một phòng (hay khách của một phòng) cần check-out thì ta thực hiện như hướng dẫn “check-out phòng” và “check-out khách” ở phần trên
 • Cũng như ”check-out và thanh toán phòng”, nếu khách hàng có nhu cầu  check-out và thanh toán nhóm phòng” cũng hỗ trợ thanh toán bằng một hoặc hai loại tiền khác nhau

Bước ba:  Kiểm tra và cập nhật lại số liệu

 • Trong danh sách nhóm phòng, chọn thẻ “Số liệu” (Như hình)
 • Bước cuối: Thanh toán
 • Nên Lưu và tính toán lại các số liệu
 • Sau khi điều chỉnh số liệu phù hợp, chọn menu “Check-out” => “Check-out” để thanh toán cho toàn bộ phòng trong nhóm
 • Lưu ý: Khi thanh toán, số liệu cuối cùng được lưu vào phòng đại diện, các phòng còn lại số liệu hiển thị ở dạng tham khảo và số liệu này không có giá trị

Chuyển phòng: Hiện tại nếu khách hàng có yêu cầu chuyển phòng hoặc cần phải chuyển phòng, ta làm theo các bước sau

 • Check-out phòng cũ của khách và in phiếu thanh toán tiền
 • Check-in khách vào một phòng mới
 • Khi khách hàng thanh toán thì check-out bình thường, sau đó thu tiền của phòng hiện tại cộng với hóa đơn tiền phòng cũ (nếu có)

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.