Check-in theo phiếu đăng ký

chon phieu dang kyCheck-in theo phiếu đăng ký Là check-in toàn bộ phòng và khách có trong một phiếu đăng ký

Kiểu check-in này thường dùng cho một đoàn khách, một nhóm khách du lịch …

Sau khi check-in, toàn bộ phòng được đưa vào một nhóm, phòng đầu tiên được chọn làm phòng đại diện của nhóm

Chỉ có phòng đại diện mới được thanh toán toàn bộ tiền của cả nhóm, các phòng thành viên chỉ được check-out nhưng không thể thanh toán

danh sach phongĐể bắt đầu check-in, mở sơ đồ phòng, chọn nút lệnh “Đăng ký” tại menu bên dưới sơ đồ phòng, hoặc nhấn phím tắt F6

Ta chọn một phiếu đăng ký tại trong danh sách sổ xuống

Sau khi chọn một phiếu đăng ký, các thông tin của phiếu được hiện lên

Danh sách phòng và danh sách khách được hiển thị tại hai danh sách

Danh sách khách: Chứa toàn bộ khách của phiếu đăng ký. Ta có thể nhập thêm khách hàng mới tại đây

Danh sách phòng: Là toàn bộ phòng đã được đăng ký, ta có thể thay đổi số phòng hoặc thêm phòng mới.

Trước khi check-in, ta phải phân bổ khách vào phòng

Đánh dấu khách tại cột đầu tiên trong “Danh sách khách”, sau đó chọn một phòng trong “Danh sách phòng”.

Chọn nút lệnh “Chuyển vào” trên menu để chuyển toàn bộ khách đã chọn vào phòng

Để chuyển khách ra khỏi phòng, chọn một khách trong “Danh sách phòng” rồi chấn nút lệnh “Loại bỏ”

Để chuyển nhanh toàn bộ khách vào phòng, ta nhấn nút “Tự động”

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.