Check-out nhóm phòng (theo phiếu đăng ký)

so do phong 1Check-out khách (cá nhân rời khách sạn)

Để check-out khách, cần phải chuyển Sơ đồ phòng về dạng danh sách. Nhấn vào nút lệnh “Danh sách” tại menu bên dưới sơ đồ phòng

Chọn một khách hàng, sau đó nhấn vào nút lệnh “Về” (phím tắt F11) để check-out khách

Check-out và thanh toán phòng

Khi check-out phòng thì toàn bộ khách cũng được check-out

Sau khi check-out, trạng thái phòng trở về trống (không có khách)

Để check-out phòng, ta nháy đúp chuôt vào một phòng trong sơ đồ phòng (hoặc danh sách phòng) để mở hồ sơ phòng đó.

Trước khi check-out

Khi Checkin có thể nhập số tiền khách lẻ đặt cọc trước vào phần “Đặt Trước”

Nên cập nhật lại ngày giờ check-in, check-out cho chính xác

Kiểm tra lại tỷ giá thanh toán (nếu thanh toán bằng nhiều loại tiền khác nhau)

Trong hồ sơ phòng, chọn thẻ Check-out.

Trong danh sách các khoản mục sẽ hiển thị các khoản tiền liên quan đến phòng hiện tại (phòng đang chek-out)

Những ô có màu xám cam   ta có thể sửa lại số liệu, các ô còn lại đã được khóa

Những ô được quyền sửa số liệu bao gồm

  • Số ngày
  • Số giờ
  • Đơn giá phòng
  • Phụ thu tiền phòng
  • Tiền điện thoại
  • Tiền nhà hàng
  • Chiết khấu (% hoặc tiền mặt)
  • Tiền tạm ứng (trả trước)

Những ô còn lại phần mềm sẽ tính số liệu tự động

Chứng từ thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán bằng một hoặc hai loại tiền khác nhau

Trước khi thanh toán, phải chọn người thanh toán.

Mặc định là người đại diện của phòng

Nếu không có người đại diện thì mặc định là người đầu tiên trong phòng

Nếu phòng này được người khác đăng ký thì mặc định là người đó

Nếu phòng này nằm trong một nhóm, ta chỉ check-out phòng này nhưng không thanh toán

Nếu phòng này là đại diện của một nhóm, ta phải thanh toán bằng cách khác (sẽ nói ở phần sau)

Tại mục “Chứng từ thanh toán”

Có thể thay đổi người thanh toán

Chọn hình thức thanh toán

Chọn loại tiền thanh toán, tỷ giá tự động thay đổi theo nhưng ta có thể sửa lại.

Nhập số tiền thanh toán (mặc định là tổng tiền phải thanh toán)

Nếu thanh toán bằng hai loại tiền khác nhau, ta chọn loại tiền thứ hai, tỷ giá và số tiền

Sau khi tính toán, số tiền còn lại hay tiền nợ (nếu có) được quy đổi sang loại tiền VND

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.