Hướng dẫn CheckIn một phòng

ho so phongDouble Click chuột (chọn phòng nhấn F5) vào 1 phòng trong sơ đồ, khi đó sẽ xuất hiện Form cho người dùng tác nghiệp

Giá phòng có thể thay đổi tùy vào sự thỏa thuận của người quản lý và khách hàng

Số CMND/hộ chiếu dùng để nhận diện khách hàng, đối với khách hàng đã từng đăng ký phòng tại khách sạn với số CMND/hộ chiếu thì khi nhập đúng số CMND/hộ chiếu tên khách hàng sẽ được tự động nạp

Bình thường 1 phòng có thể chỉ có 3 giường (tương ứng với 3 khách) trong trường hợp muốn thêm khách(tạm thời) có thể chọn “Thêm Giường” để chèn khách này vào phòng đó. Khi số khách này Checkout thì trạng thái phòng sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Về lý thuyết thì số giường thêm vào không hạn chế

Để cập nhật số tiền ứng trước xem thêm phần Checkout

Để xóa một khách, Chọn khách đó trong danh sách rồi chọn nút lệnh “Xóa” tại menu bên dưới

Sau khi hoàn tất việc check-in cho phòng và khách, Nhấn “Lưu” để cập nhập lại số liệu

Chọn lưu để hoàn tất tác vụ.

Phục vụ phòng

Các dịch vụ phát sinh trong quá trình khách lưu trú tại phòng

Các yêu câu, tin nhắn và báo thức của khách hàng cũng được thể hiện tại mục này

Để chọn dịch vụ cho phòng, nhấn nút lệnh “Dịch vụ” tại thanh menu. Tại đây sẽ xuất hiện menu thể hiện các dịch vụ mà người Quản Lý đã nhập trong phần “Danh Mục Dịch Vụ” .

Chọn một dịch vụ trên danh mục, rồi nhấn phím ENTER, hoặc nháy đúp chuột lên dịch vụ muốn chọn

hay đổi số lượng,đơn giá của dịch vụ nhấn lưu để hoàn tất tác vụ

phuc vu phong

chon dich vu

Thiết bị phòng, sửa chữa phòng

Thiết bị phòng

tinh trang phongLà danh sách thiết bị có trong một phòng bao gồm mã, tên thiết bị, số lượng, trạng thái sử dụng, ngày bắt đầu đưa vào sử dụng, ngày hết hạn bảo hành (nếu có), thông số kỹ thuật …

Thiết bị phòng được lấy từ “Danh mục thiết bị - tiện nghi” ở phần “Hệ thống”

Để chọn thiết bị cho phòng, chọn nút lệnh Thiết bị tại menu bên dưới. Một danh sách thiết bị hiện ra, chọn một thiết bị cần thiết và nhấn phím Enter hoặc nháy đúp chuột vào thiết bị đó.

Sữa chữa phòng

Là danh sách trạng thái của phòng trong những khoảng thời gian nhất định

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.