Danh sách đối tác

Thông tin thối thiểu cần có về đối tác:

  • Mã có độ dài tối đa 20 ký tự, không trùng lặp. Thường sử dụng Số CMND hoặc số hộ chiếu để thuận tiện trong việc nhận diện khách hàng
  • Tên đơn vị (công ty) hoặc tên khách hàng (cá nhân): 50 ký tự
  • Công nợ đầu kỳ (Thu ĐK, Trả ĐK): giá trị tiền mặt còn phải thu của khách hàng hay phải trả cho nhà cung cấp khi bắt đầu sử dụng phần mềm
  • Doanh số đầu kỳ được xác định để tính doanh số cho khách hàng với mục đích tính điểm giảm giá. Doanh số được tích lũy từ doanh số đầu kỳ và các phiếu xuất cho khách hàng và qui đổi sang điểm theo giá trị qui ước trong tùy chọn của phần mềm
  • Thông tin về mã số thuế của đối tác cần cho các bảng kê khai thuế giá trị gia tăng
  • Số chứng minh nhân dân, % giảm giá: sử dụng để in thẻ khách hàng VIP và giảm giá cho khách hàng
  • Đối tác phải được đăng ký vào hệ thống trước khi lập các phiếu nhập - xuất liên quan.
  • Không được xóa đối tác đã có giao dịch trong hệ thống

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.