Tùy chọn sử dụng

Các tùy chọn cần thiết, được thiết lập ban đầu và ảnh hưởng đến toàn bộ chức năng của phần mềm

Đơn vị sử dụng

Các thông tin cần thiết in trên mẫu biểu báo cáo (tên đơn vị, tên cửa hàng kinh doanh, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế). Người sử dụng chỉ cập nhật được mã số thuế. Các thông tin khác được cấp theo bản quyền sử dụng

Logo có kích thước 52x52 điểm (pixels) được thể hiện trên màn hình làm việc chính và có thể in trên các mẫu biểu báo cáo kinh doanh

Dữ liệu

Định dạng số liệu tiền tệ và ngoại tệ kiểu định dạng số lượng và tiền tệ trong hệ thống (nhóm số, có số lẻ hay không, ..). Các ký hiệu định dạng gồm:

“#” - đại diện ký tự số không bắt buộc

“0” - đại diện ký tự số bắt buộc phải có

Ví dụ:

### ### ###: định dạng số phân nhóm theo hàng triệu, nghìn, đơn vị, không có phần thập phân

### ### ###.00: định dạng số phân nhóm theo hàng triệu, nghìn, đơn vị, luôn có 2 số phần thập phân

### ### ###.#: định dạng số phân nhóm theo hàng triệu, nghìn, đơn vị, nếu có phần thập phân thì hiển thị một số phần thập phân

Cơ sở dữ liệu nhà hàng

Phần mềm tmHotel có khả năng tích hợp với phần mềm quản lý tổng đài và nhà hàng. Vì vậy khi sử dụng đồng thời hai phần mềm đó cần chỉ định tệp cơ sở dũ liệu Nhà hàng,Tổng đài điện thoại. Khi thanh toán phòng, các dữ liệu về nhà hàng và điện thoại được tự động cập nhật

Sao lưu dữ liệu phòng hờ

Có thể chỉ định thư mục sao lưu phòng hờ dữ liệu (khác với thư mục phần mềm) và bật chế độ “Tự động sao lưu phòng hờ” để phần mềm tự động sao lưu dữ liệu (tệp tin nén có phần mở rộng là *.tmz và có thể giải nén bằng công cụ của phần mềm)

Giá trị sổ quĩ đầu kỳ

Số tiền ban đầu trong sổ quĩ trước khi sử dụng phần mềm

Phát sinh mã:

Tự động phát sinh mã khi người dùng không nhập mã (thiết bị, mã khách …).

Độ dài mã được quy định theo thông số này

Giờ trả phòng:

Giờ quy ước trả phòng

Khi vượt quá giờ quy định này thì số ngày thuê phòng khách sạn  tăng lên 1

Số ngày có thể sửa tại phần check-out phòng

Độ rộng – độ cao

Thiết lập kích thước ô trên sơ đồ phòng tùy vào người sử dụng

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.