Hệ thống phần mềm

Cơ sở dữ liệu của phần mềm:
  • tmHotel.mdb: Đối với phiên bản sử dụng CSDL Access
  • tmHotel.mdf: Đối với phiên bản sử dụng CSDL SqlServer
Chương trình và thư viện:
  • Các tệp chương trình (*.exe) và thư viện hỗ trợ
  • tmHotel.exe: module quản lý chính
  • tm*.dll, tm*.ocx,tm*.tsd.: hệ thống thư viện hỗ trợ
  • tm*.mdb: hệ thống cơ sở dữ liệu
  • tm*.tmd, tm*.ini: các tệp tin hỗ trợ cấu hình và định dạng cho hệ thống
  • tm*.tmz: các tệp dữ liệu nén

Lưu ý: Phần mềm không tương thích với phiên bản BKAV. Sản phẩm này luôn hiểu nhầm thư viện bbDesign.ocx có virus và tự động xóa nó đi. Vì vậy, nếu bị xóa, người dùng không thể sử dụng được một số chức năng và phần mềm sẽ báo lỗi

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.