Giới thiệu chung 1913
Đặc tính kỹ thuật 1880
Hệ thống phần mềm 1812
Cài đặt phần mềm 1878
Sử dụng trên máy đơn 1775
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1805
Giao diện làm việc 1770
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1935
tmclipboard 3006
Đăng nhập hệ thống 1872
Quản trị nhân viên 1769
Đổi mật khẩu 1813
Danh mục dữ liệu hệ thống 1906
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 2121
Mã hàng và mã vạch 1945
Sử dụng trên mạng nội bộ 1971
Quy cách in tem 2789
Danh mục hàng hóa 2699
Danh sách đối tác 2021
Bảng giá bán hàng 1846
Chế độ khuyến mãi 1878
Kho hàng 1953
Mẫu hóa đơn VAT 1937
Tùy chọn hệ thống 1895
Tùy chọn tác nghiệp 1925
Kiểm tra danh mục hệ thống 1852
Danh mục chứng từ 1881
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 2058
Cửa sổ chọn hàng nhập 1939
Cửa sổ chọn hàng xuất 1969
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1929
Cửa sổ chọn đối tác 1901
Chứng từ nhập kho 1966
Chứng từ xuất kho 1922
Chứng từ bán lẻ 1978
Chứng từ đặt hàng 1900
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1920
Các loại báo cáo chính 1852
Nén dữ liệu lưu trữ 1916
Giải nén dữ liệu 1853
Xóa phân đoạn dữ liệu 1954
Tác nghiệp bán hàng 1915
Tùy chọn bán hàng 1912
Quy cách in phiếu 1991
Bán hàng 2140
Khóa sổ ca bán hàng 2081
Danh mục chứng từ 2063
Báo cáo bán hàng 2005
Chức năng khác 1993
Sử dụng phần mềm lần đầu 2107

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.