Giới thiệu chung 2048
Đặc tính kỹ thuật 2020
Hệ thống phần mềm 1947
Cài đặt phần mềm 2006
Sử dụng trên máy đơn 1898
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1925
Giao diện làm việc 1909
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 2072
tmclipboard 3208
Đăng nhập hệ thống 2017
Quản trị nhân viên 1905
Đổi mật khẩu 1948
Danh mục dữ liệu hệ thống 2039
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 2352
Mã hàng và mã vạch 2069
Sử dụng trên mạng nội bộ 2102
Quy cách in tem 3051
Danh mục hàng hóa 2980
Danh sách đối tác 2161
Bảng giá bán hàng 1979
Chế độ khuyến mãi 2007
Kho hàng 2086
Mẫu hóa đơn VAT 2060
Tùy chọn hệ thống 2028
Tùy chọn tác nghiệp 2052
Kiểm tra danh mục hệ thống 1984
Danh mục chứng từ 2021
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 2195
Cửa sổ chọn hàng nhập 2075
Cửa sổ chọn hàng xuất 2100
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 2052
Cửa sổ chọn đối tác 2029
Chứng từ nhập kho 2111
Chứng từ xuất kho 2065
Chứng từ bán lẻ 2114
Chứng từ đặt hàng 2031
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 2037
Các loại báo cáo chính 1982
Nén dữ liệu lưu trữ 2039
Giải nén dữ liệu 1981
Xóa phân đoạn dữ liệu 2092
Tác nghiệp bán hàng 2039
Tùy chọn bán hàng 2037
Quy cách in phiếu 2125
Bán hàng 2269
Khóa sổ ca bán hàng 2208
Danh mục chứng từ 2198
Báo cáo bán hàng 2125
Chức năng khác 2122
Sử dụng phần mềm lần đầu 2236

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.