Giới thiệu chung 1569
Đặc tính kỹ thuật 1544
Hệ thống phần mềm 1509
Cài đặt phần mềm 1571
Sử dụng trên máy đơn 1467
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1525
Giao diện làm việc 1460
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1613
tmclipboard 2245
Đăng nhập hệ thống 1533
Quản trị nhân viên 1453
Đổi mật khẩu 1493
Danh mục dữ liệu hệ thống 1623
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1735
Mã hàng và mã vạch 1635
Sử dụng trên mạng nội bộ 1634
Quy cách in tem 2302
Danh mục hàng hóa 1988
Danh sách đối tác 1701
Bảng giá bán hàng 1537
Chế độ khuyến mãi 1539
Kho hàng 1643
Mẫu hóa đơn VAT 1622
Tùy chọn hệ thống 1594
Tùy chọn tác nghiệp 1601
Kiểm tra danh mục hệ thống 1545
Danh mục chứng từ 1550
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1725
Cửa sổ chọn hàng nhập 1603
Cửa sổ chọn hàng xuất 1662
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1628
Cửa sổ chọn đối tác 1556
Chứng từ nhập kho 1618
Chứng từ xuất kho 1587
Chứng từ bán lẻ 1639
Chứng từ đặt hàng 1596
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1585
Các loại báo cáo chính 1523
Nén dữ liệu lưu trữ 1581
Giải nén dữ liệu 1536
Xóa phân đoạn dữ liệu 1638
Tác nghiệp bán hàng 1591
Tùy chọn bán hàng 1579
Quy cách in phiếu 1667
Bán hàng 1783
Khóa sổ ca bán hàng 1752
Danh mục chứng từ 1733
Báo cáo bán hàng 1700
Chức năng khác 1686
Sử dụng phần mềm lần đầu 1779

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.