Giới thiệu chung 1221
Đặc tính kỹ thuật 1195
Hệ thống phần mềm 1185
Cài đặt phần mềm 1239
Sử dụng trên máy đơn 1146
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1198
Giao diện làm việc 1129
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1273
tmclipboard 1831
Đăng nhập hệ thống 1201
Quản trị nhân viên 1128
Đổi mật khẩu 1162
Danh mục dữ liệu hệ thống 1297
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1349
Mã hàng và mã vạch 1300
Sử dụng trên mạng nội bộ 1293
Quy cách in tem 1795
Danh mục hàng hóa 1458
Danh sách đối tác 1369
Bảng giá bán hàng 1184
Chế độ khuyến mãi 1206
Kho hàng 1319
Mẫu hóa đơn VAT 1295
Tùy chọn hệ thống 1263
Tùy chọn tác nghiệp 1280
Kiểm tra danh mục hệ thống 1221
Danh mục chứng từ 1224
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1401
Cửa sổ chọn hàng nhập 1281
Cửa sổ chọn hàng xuất 1325
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1307
Cửa sổ chọn đối tác 1219
Chứng từ nhập kho 1302
Chứng từ xuất kho 1263
Chứng từ bán lẻ 1318
Chứng từ đặt hàng 1266
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1259
Các loại báo cáo chính 1204
Nén dữ liệu lưu trữ 1255
Giải nén dữ liệu 1218
Xóa phân đoạn dữ liệu 1304
Tác nghiệp bán hàng 1265
Tùy chọn bán hàng 1265
Quy cách in phiếu 1341
Bán hàng 1418
Khóa sổ ca bán hàng 1431
Danh mục chứng từ 1428
Báo cáo bán hàng 1394
Chức năng khác 1369
Sử dụng phần mềm lần đầu 1454

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.