Giới thiệu chung 1457
Đặc tính kỹ thuật 1434
Hệ thống phần mềm 1406
Cài đặt phần mềm 1463
Sử dụng trên máy đơn 1368
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1420
Giao diện làm việc 1349
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1507
tmclipboard 2104
Đăng nhập hệ thống 1425
Quản trị nhân viên 1353
Đổi mật khẩu 1397
Danh mục dữ liệu hệ thống 1522
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1601
Mã hàng và mã vạch 1525
Sử dụng trên mạng nội bộ 1535
Quy cách in tem 2114
Danh mục hàng hóa 1783
Danh sách đối tác 1595
Bảng giá bán hàng 1414
Chế độ khuyến mãi 1435
Kho hàng 1540
Mẫu hóa đơn VAT 1520
Tùy chọn hệ thống 1489
Tùy chọn tác nghiệp 1499
Kiểm tra danh mục hệ thống 1446
Danh mục chứng từ 1444
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1616
Cửa sổ chọn hàng nhập 1501
Cửa sổ chọn hàng xuất 1553
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1533
Cửa sổ chọn đối tác 1443
Chứng từ nhập kho 1524
Chứng từ xuất kho 1480
Chứng từ bán lẻ 1540
Chứng từ đặt hàng 1487
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1478
Các loại báo cáo chính 1423
Nén dữ liệu lưu trữ 1476
Giải nén dữ liệu 1437
Xóa phân đoạn dữ liệu 1532
Tác nghiệp bán hàng 1489
Tùy chọn bán hàng 1483
Quy cách in phiếu 1560
Bán hàng 1664
Khóa sổ ca bán hàng 1649
Danh mục chứng từ 1642
Báo cáo bán hàng 1609
Chức năng khác 1591
Sử dụng phần mềm lần đầu 1679

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.