Giới thiệu chung 2470
Đặc tính kỹ thuật 2382
Hệ thống phần mềm 2347
Cài đặt phần mềm 2380
Sử dụng trên máy đơn 2237
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 2285
Giao diện làm việc 2299
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 2430
tmclipboard 3700
Đăng nhập hệ thống 2378
Quản trị nhân viên 2281
Đổi mật khẩu 2332
Danh mục dữ liệu hệ thống 2414
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 2751
Mã hàng và mã vạch 2431
Sử dụng trên mạng nội bộ 2444
Quy cách in tem 3528
Danh mục hàng hóa 3474
Danh sách đối tác 2520
Bảng giá bán hàng 2362
Chế độ khuyến mãi 2372
Kho hàng 2449
Mẫu hóa đơn VAT 2418
Tùy chọn hệ thống 2396
Tùy chọn tác nghiệp 2404
Kiểm tra danh mục hệ thống 2339
Danh mục chứng từ 2356
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 2548
Cửa sổ chọn hàng nhập 2434
Cửa sổ chọn hàng xuất 2458
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 2399
Cửa sổ chọn đối tác 2375
Chứng từ nhập kho 2487
Chứng từ xuất kho 2456
Chứng từ bán lẻ 2513
Chứng từ đặt hàng 2397
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 2388
Các loại báo cáo chính 2327
Nén dữ liệu lưu trữ 2403
Giải nén dữ liệu 2357
Xóa phân đoạn dữ liệu 2465
Tác nghiệp bán hàng 2379
Tùy chọn bán hàng 2400
Quy cách in phiếu 2496
Bán hàng 2679
Khóa sổ ca bán hàng 2572
Danh mục chứng từ 2588
Báo cáo bán hàng 2496
Chức năng khác 2491
Sử dụng phần mềm lần đầu 2584

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.