Giới thiệu chung 1686
Đặc tính kỹ thuật 1641
Hệ thống phần mềm 1607
Cài đặt phần mềm 1667
Sử dụng trên máy đơn 1555
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1615
Giao diện làm việc 1554
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1708
tmclipboard 2395
Đăng nhập hệ thống 1661
Quản trị nhân viên 1542
Đổi mật khẩu 1600
Danh mục dữ liệu hệ thống 1718
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1859
Mã hàng và mã vạch 1738
Sử dụng trên mạng nội bộ 1743
Quy cách in tem 2444
Danh mục hàng hóa 2216
Danh sách đối tác 1799
Bảng giá bán hàng 1640
Chế độ khuyến mãi 1653
Kho hàng 1745
Mẫu hóa đơn VAT 1712
Tùy chọn hệ thống 1703
Tùy chọn tác nghiệp 1708
Kiểm tra danh mục hệ thống 1631
Danh mục chứng từ 1648
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1835
Cửa sổ chọn hàng nhập 1714
Cửa sổ chọn hàng xuất 1749
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1724
Cửa sổ chọn đối tác 1673
Chứng từ nhập kho 1747
Chứng từ xuất kho 1682
Chứng từ bán lẻ 1748
Chứng từ đặt hàng 1697
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1684
Các loại báo cáo chính 1617
Nén dữ liệu lưu trữ 1669
Giải nén dữ liệu 1640
Xóa phân đoạn dữ liệu 1734
Tác nghiệp bán hàng 1687
Tùy chọn bán hàng 1679
Quy cách in phiếu 1768
Bán hàng 1899
Khóa sổ ca bán hàng 1861
Danh mục chứng từ 1840
Báo cáo bán hàng 1799
Chức năng khác 1782
Sử dụng phần mềm lần đầu 1897

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.