Giới thiệu chung 1165
Đặc tính kỹ thuật 1141
Hệ thống phần mềm 1133
Cài đặt phần mềm 1186
Sử dụng trên máy đơn 1096
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1144
Giao diện làm việc 1077
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1221
tmclipboard 1769
Đăng nhập hệ thống 1149
Quản trị nhân viên 1074
Đổi mật khẩu 1110
Danh mục dữ liệu hệ thống 1238
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1291
Mã hàng và mã vạch 1247
Sử dụng trên mạng nội bộ 1232
Quy cách in tem 1700
Danh mục hàng hóa 1359
Danh sách đối tác 1314
Bảng giá bán hàng 1127
Chế độ khuyến mãi 1156
Kho hàng 1266
Mẫu hóa đơn VAT 1243
Tùy chọn hệ thống 1204
Tùy chọn tác nghiệp 1227
Kiểm tra danh mục hệ thống 1165
Danh mục chứng từ 1165
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1342
Cửa sổ chọn hàng nhập 1229
Cửa sổ chọn hàng xuất 1271
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1247
Cửa sổ chọn đối tác 1165
Chứng từ nhập kho 1250
Chứng từ xuất kho 1209
Chứng từ bán lẻ 1259
Chứng từ đặt hàng 1213
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1203
Các loại báo cáo chính 1148
Nén dữ liệu lưu trữ 1202
Giải nén dữ liệu 1167
Xóa phân đoạn dữ liệu 1247
Tác nghiệp bán hàng 1209
Tùy chọn bán hàng 1207
Quy cách in phiếu 1285
Bán hàng 1361
Khóa sổ ca bán hàng 1375
Danh mục chứng từ 1374
Báo cáo bán hàng 1341
Chức năng khác 1316
Sử dụng phần mềm lần đầu 1400

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.