Giới thiệu chung 2102
Đặc tính kỹ thuật 2087
Hệ thống phần mềm 2008
Cài đặt phần mềm 2064
Sử dụng trên máy đơn 1953
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1976
Giao diện làm việc 1971
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 2129
tmclipboard 3295
Đăng nhập hệ thống 2076
Quản trị nhân viên 1961
Đổi mật khẩu 2010
Danh mục dữ liệu hệ thống 2102
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 2424
Mã hàng và mã vạch 2122
Sử dụng trên mạng nội bộ 2152
Quy cách in tem 3141
Danh mục hàng hóa 3083
Danh sách đối tác 2225
Bảng giá bán hàng 2044
Chế độ khuyến mãi 2075
Kho hàng 2147
Mẫu hóa đơn VAT 2111
Tùy chọn hệ thống 2086
Tùy chọn tác nghiệp 2114
Kiểm tra danh mục hệ thống 2045
Danh mục chứng từ 2084
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 2255
Cửa sổ chọn hàng nhập 2139
Cửa sổ chọn hàng xuất 2162
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 2107
Cửa sổ chọn đối tác 2082
Chứng từ nhập kho 2171
Chứng từ xuất kho 2126
Chứng từ bán lẻ 2176
Chứng từ đặt hàng 2091
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 2084
Các loại báo cáo chính 2043
Nén dữ liệu lưu trữ 2093
Giải nén dữ liệu 2037
Xóa phân đoạn dữ liệu 2154
Tác nghiệp bán hàng 2091
Tùy chọn bán hàng 2093
Quy cách in phiếu 2181
Bán hàng 2321
Khóa sổ ca bán hàng 2268
Danh mục chứng từ 2258
Báo cáo bán hàng 2175
Chức năng khác 2178
Sử dụng phần mềm lần đầu 2288

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.