Giới thiệu chung 1101
Đặc tính kỹ thuật 1080
Hệ thống phần mềm 1071
Cài đặt phần mềm 1125
Sử dụng trên máy đơn 1039
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1080
Giao diện làm việc 1019
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1155
tmclipboard 1690
Đăng nhập hệ thống 1089
Quản trị nhân viên 1016
Đổi mật khẩu 1045
Danh mục dữ liệu hệ thống 1178
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1218
Mã hàng và mã vạch 1187
Sử dụng trên mạng nội bộ 1169
Quy cách in tem 1565
Danh mục hàng hóa 1271
Danh sách đối tác 1255
Bảng giá bán hàng 1058
Chế độ khuyến mãi 1094
Kho hàng 1203
Mẫu hóa đơn VAT 1178
Tùy chọn hệ thống 1145
Tùy chọn tác nghiệp 1165
Kiểm tra danh mục hệ thống 1094
Danh mục chứng từ 1101
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1281
Cửa sổ chọn hàng nhập 1170
Cửa sổ chọn hàng xuất 1210
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1188
Cửa sổ chọn đối tác 1110
Chứng từ nhập kho 1190
Chứng từ xuất kho 1155
Chứng từ bán lẻ 1199
Chứng từ đặt hàng 1151
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1144
Các loại báo cáo chính 1082
Nén dữ liệu lưu trữ 1144
Giải nén dữ liệu 1105
Xóa phân đoạn dữ liệu 1184
Tác nghiệp bán hàng 1147
Tùy chọn bán hàng 1146
Quy cách in phiếu 1228
Bán hàng 1299
Khóa sổ ca bán hàng 1310
Danh mục chứng từ 1312
Báo cáo bán hàng 1284
Chức năng khác 1262
Sử dụng phần mềm lần đầu 1344

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.