Giới thiệu chung 1057
Đặc tính kỹ thuật 1043
Hệ thống phần mềm 1030
Cài đặt phần mềm 1080
Sử dụng trên máy đơn 1000
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1040
Giao diện làm việc 973
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1117
tmclipboard 1619
Đăng nhập hệ thống 1046
Quản trị nhân viên 977
Đổi mật khẩu 1011
Danh mục dữ liệu hệ thống 1134
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1163
Mã hàng và mã vạch 1144
Sử dụng trên mạng nội bộ 1127
Quy cách in tem 1442
Danh mục hàng hóa 1214
Danh sách đối tác 1215
Bảng giá bán hàng 1016
Chế độ khuyến mãi 1052
Kho hàng 1160
Mẫu hóa đơn VAT 1137
Tùy chọn hệ thống 1090
Tùy chọn tác nghiệp 1120
Kiểm tra danh mục hệ thống 1045
Danh mục chứng từ 1062
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1239
Cửa sổ chọn hàng nhập 1125
Cửa sổ chọn hàng xuất 1171
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1146
Cửa sổ chọn đối tác 1066
Chứng từ nhập kho 1146
Chứng từ xuất kho 1112
Chứng từ bán lẻ 1157
Chứng từ đặt hàng 1114
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1103
Các loại báo cáo chính 1046
Nén dữ liệu lưu trữ 1102
Giải nén dữ liệu 1061
Xóa phân đoạn dữ liệu 1142
Tác nghiệp bán hàng 1108
Tùy chọn bán hàng 1106
Quy cách in phiếu 1187
Bán hàng 1260
Khóa sổ ca bán hàng 1272
Danh mục chứng từ 1271
Báo cáo bán hàng 1246
Chức năng khác 1221
Sử dụng phần mềm lần đầu 1304

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.