Giới thiệu chung 2012
Đặc tính kỹ thuật 1985
Hệ thống phần mềm 1914
Cài đặt phần mềm 1972
Sử dụng trên máy đơn 1870
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1893
Giao diện làm việc 1875
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 2039
tmclipboard 3166
Đăng nhập hệ thống 1979
Quản trị nhân viên 1870
Đổi mật khẩu 1914
Danh mục dữ liệu hệ thống 2006
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 2299
Mã hàng và mã vạch 2042
Sử dụng trên mạng nội bộ 2068
Quy cách in tem 2995
Danh mục hàng hóa 2925
Danh sách đối tác 2128
Bảng giá bán hàng 1944
Chế độ khuyến mãi 1976
Kho hàng 2052
Mẫu hóa đơn VAT 2030
Tùy chọn hệ thống 1994
Tùy chọn tác nghiệp 2022
Kiểm tra danh mục hệ thống 1952
Danh mục chứng từ 1985
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 2163
Cửa sổ chọn hàng nhập 2040
Cửa sổ chọn hàng xuất 2068
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 2021
Cửa sổ chọn đối tác 1996
Chứng từ nhập kho 2076
Chứng từ xuất kho 2030
Chứng từ bán lẻ 2079
Chứng từ đặt hàng 1994
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 2006
Các loại báo cáo chính 1948
Nén dữ liệu lưu trữ 2010
Giải nén dữ liệu 1946
Xóa phân đoạn dữ liệu 2058
Tác nghiệp bán hàng 2006
Tùy chọn bán hàng 2004
Quy cách in phiếu 2091
Bán hàng 2237
Khóa sổ ca bán hàng 2174
Danh mục chứng từ 2164
Báo cáo bán hàng 2093
Chức năng khác 2091
Sử dụng phần mềm lần đầu 2203

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.