Giới thiệu chung 1525
Đặc tính kỹ thuật 1499
Hệ thống phần mềm 1466
Cài đặt phần mềm 1523
Sử dụng trên máy đơn 1423
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1483
Giao diện làm việc 1414
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1565
tmclipboard 2175
Đăng nhập hệ thống 1482
Quản trị nhân viên 1408
Đổi mật khẩu 1448
Danh mục dữ liệu hệ thống 1580
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1667
Mã hàng và mã vạch 1585
Sử dụng trên mạng nội bộ 1593
Quy cách in tem 2206
Danh mục hàng hóa 1873
Danh sách đối tác 1653
Bảng giá bán hàng 1476
Chế độ khuyến mãi 1495
Kho hàng 1598
Mẫu hóa đơn VAT 1580
Tùy chọn hệ thống 1543
Tùy chọn tác nghiệp 1555
Kiểm tra danh mục hệ thống 1504
Danh mục chứng từ 1502
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1678
Cửa sổ chọn hàng nhập 1557
Cửa sổ chọn hàng xuất 1612
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1584
Cửa sổ chọn đối tác 1507
Chứng từ nhập kho 1578
Chứng từ xuất kho 1541
Chứng từ bán lẻ 1598
Chứng từ đặt hàng 1549
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1537
Các loại báo cáo chính 1481
Nén dữ liệu lưu trữ 1533
Giải nén dữ liệu 1489
Xóa phân đoạn dữ liệu 1587
Tác nghiệp bán hàng 1545
Tùy chọn bán hàng 1535
Quy cách in phiếu 1620
Bán hàng 1726
Khóa sổ ca bán hàng 1705
Danh mục chứng từ 1696
Báo cáo bán hàng 1660
Chức năng khác 1643
Sử dụng phần mềm lần đầu 1737

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.