Giới thiệu chung 1739
Đặc tính kỹ thuật 1693
Hệ thống phần mềm 1649
Cài đặt phần mềm 1717
Sử dụng trên máy đơn 1602
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1656
Giao diện làm việc 1601
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1752
tmclipboard 2509
Đăng nhập hệ thống 1708
Quản trị nhân viên 1597
Đổi mật khẩu 1646
Danh mục dữ liệu hệ thống 1756
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1918
Mã hàng và mã vạch 1787
Sử dụng trên mạng nội bộ 1793
Quy cách in tem 2519
Danh mục hàng hóa 2302
Danh sách đối tác 1846
Bảng giá bán hàng 1689
Chế độ khuyến mãi 1699
Kho hàng 1790
Mẫu hóa đơn VAT 1763
Tùy chọn hệ thống 1746
Tùy chọn tác nghiệp 1754
Kiểm tra danh mục hệ thống 1676
Danh mục chứng từ 1692
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1883
Cửa sổ chọn hàng nhập 1765
Cửa sổ chọn hàng xuất 1804
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1771
Cửa sổ chọn đối tác 1724
Chứng từ nhập kho 1787
Chứng từ xuất kho 1731
Chứng từ bán lẻ 1798
Chứng từ đặt hàng 1748
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1737
Các loại báo cáo chính 1664
Nén dữ liệu lưu trữ 1728
Giải nén dữ liệu 1689
Xóa phân đoạn dữ liệu 1782
Tác nghiệp bán hàng 1737
Tùy chọn bán hàng 1737
Quy cách in phiếu 1819
Bán hàng 1956
Khóa sổ ca bán hàng 1910
Danh mục chứng từ 1888
Báo cáo bán hàng 1837
Chức năng khác 1826
Sử dụng phần mềm lần đầu 1943

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.