Giới thiệu chung 1975
Đặc tính kỹ thuật 1940
Hệ thống phần mềm 1868
Cài đặt phần mềm 1937
Sử dụng trên máy đơn 1832
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1857
Giao diện làm việc 1826
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1994
tmclipboard 3098
Đăng nhập hệ thống 1934
Quản trị nhân viên 1826
Đổi mật khẩu 1870
Danh mục dữ liệu hệ thống 1963
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 2219
Mã hàng và mã vạch 1999
Sử dụng trên mạng nội bộ 2028
Quy cách in tem 2903
Danh mục hàng hóa 2843
Danh sách đối tác 2079
Bảng giá bán hàng 1903
Chế độ khuyến mãi 1934
Kho hàng 2011
Mẫu hóa đơn VAT 1995
Tùy chọn hệ thống 1954
Tùy chọn tác nghiệp 1983
Kiểm tra danh mục hệ thống 1911
Danh mục chứng từ 1943
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 2115
Cửa sổ chọn hàng nhập 2001
Cửa sổ chọn hàng xuất 2029
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1988
Cửa sổ chọn đối tác 1959
Chứng từ nhập kho 2029
Chứng từ xuất kho 1987
Chứng từ bán lẻ 2042
Chứng từ đặt hàng 1957
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1979
Các loại báo cáo chính 1907
Nén dữ liệu lưu trữ 1975
Giải nén dữ liệu 1911
Xóa phân đoạn dữ liệu 2016
Tác nghiệp bán hàng 1973
Tùy chọn bán hàng 1969
Quy cách in phiếu 2052
Bán hàng 2200
Khóa sổ ca bán hàng 2136
Danh mục chứng từ 2124
Báo cáo bán hàng 2060
Chức năng khác 2049
Sử dụng phần mềm lần đầu 2167

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.