Chức năng khác

Tỷ giá thanh toán:

Quản lý danh mục các loại tiền và tỷ giá thanh toán. Mặc định phải có 1 loại tiền là VND với tỷ giá bằng 1

Sử dụng trong chức năng trả tiền thừa nếu dùng ngoại tệ

Trả tiền thừa:

Có thể sử dụng chức năng này để tính tiền trả lại cho khách

Mặc định hệ thống dùng tiền Việt, nếu khách trả bằng ngoại tệ, cần chọn loại tiền tương ứng (F3) để qui đổi sang tiền Việt

Giá trị phải trả lại sẽ được thể hiện trên giao diện chính để theo dõi sau khi trừ tiền. Cần thực hiện chức năng này trước khi in. Sau khi in phiếu, hệ thống sẽ xóa tất cả cả các giá trị thể hiện trên giao diện chính của chứng từ đã thanh toán để trả về trạng thái chờ bán hàng (nếu bật chế độ tạo phiếu mới sau khi in trong tùy chọn bán hàng)

Máy tính cá nhân:

Công cụ trợ giúp tính toán số liệu, tương tự như các máy tính thông dụng khác

Dòng trạng thái phía dưới máy tính thể hiện phép toán cuối cùng mới thực hiện

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.