Danh mục chứng từ

Danh mục chứng từ liệt kê các chứng từ bán hàng theo thời gian (ngày bán) xác định trên giao diện chính của phần mềm bán lẻ. Danh mục thể hiện trạng thái của chứng từ.

Nhân viên bán hàng có thể xóa các chứng từ chưa thanh toán. Các chứng từ đã thanh toán chỉ “admin” có thể xóa. Nếu xóa chứng từ đã thanh toán cần khóa sổ lại ngày bán hàng đó hoặc mở chứng từ khóa sổ tương ứng của ngày đó trong module quản lý ra để điều chỉnh lại

Danh mục chứng từ chia làm 2 nhóm:

  • Các chứng từ phát sinh trong ngày
    • Các chứng từ bán hàng đã thanh toán: có thể mở ra xem, kiểm tra lại chứng từ hoặc in lại phiếu bán lẻ
    • Các chứng từ lưu tạm: xem, bổ sung, xóa hoặc thanh toán chứng từ, in phiếu
    • Các chứng từ đặt hàng: xem, bổ sung hoặc thanh toán chứng từ, in phiếu
  • Danh mục tất cả các phiếu đặt hàng
    • Nếu khách hàng đã đặt hàng vào thời điểm nào đó trước ngày bán hàng hiện tại, bây giờ lấy hàng và thanh toán tiền, cần sử dụng chức năng này để lấy danh sách các đặt hàng cũ để xử lý

Số chứng từ lấy theo giờ hệ thống, chứng từ bán gần nhất sẽ nằm trên cùng

Nếu đã mở chứng từ để kiểm tra, sau khi xong cần nhấn F9 để trả hệ thống về trạng thái chờ bán hàng mới

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.