Khóa sổ ca bán hàng

Chứng từ:

Trong quá trình bán lẻ, nếu mỗi khách hàng mua đều tạo một phiếu xuất kho thì sẽ phát sinh rất nhiều chứng từ trong ngày một cách không cần thiết. Vì vậy, số liệu bán hàng trong ca sẽ được lưu tạm thời trên máy của người bán hàng. Khi hết ca, chức năng khóa sổ sẽ tổng hợp số liệu bán hàng thành 2 chứng từ (cho mỗi ca):

Chứng từ xuất kho có số chứng từ bắt đầu bằng "BL", ngày chứng từ là ngày bán hàng, người bán là tên nhân viên bán hàng trong ca

  • Các mặt hàng bán trong ca được gộp lại theo mã với số lượng tổng của các lần bán lẻ của mã này với giá có trong bảng giá đang sử dụng bao gồm cả  giảm giá nếu có
  • Các mặt hàng khuyến mãi được tổng hợp riêng với giá bằng 0
  • Tổng giá trị giảm giá được cập nhật thành chiết khấu của phiếu xuất kho sau thuế

Chứng từ thu tiền mặt:

Chứng từ thu tiền mặt lập theo ngày bán hàng với số tiền bằng tổng số tiền bán trong ca, diễn giải thể hiện nội dung thu tiền bán lẻ của nhân viên bán hàng

Một số đặc điểm khi khóa sổ:

Xem thêm tùy chọn “tự động khóa sổ”

Nhân viên bán hàng chỉ có thể khóa sổ ca bán hàng của mình. Admin có thể khóa sổ cho tất cả các nhân viên, tất cả các ngày trong một khoảng thời gian nhất định

Hệ thống bán lẻ làm việc theo thời gian thực, do vậy cần lưu ý:

  • Ngày bán hàng thể hiện trên cửa sổ chính của phần mềm, khi khởi động sẽ lấy theo ngày hệ thống. Do đó, trước mỗi ca bán hàng cần kiểm tra thông tin này
  • Admin trong hệ thống có quyền kiểm tra, khóa sổ lại bất kỳ ngày nào, ca nào. Chỉ lưu ý rằng, nếu hệ thống không làm việc chung một mạng máy tính thì cần cập nhật lại chứng từ đã điều chỉnh về kho chính hoặc tự điều chỉnh bằng tay chứng từ đã cập nhật về kho chính trước đó tương ứng với những thay đổi ở đây (Trong cùng một mạng, phần mềm tự điều chỉnh chứng từ trên máy chủ)

Hệ thống có công cụ riêng hỗ trợ admin giám sát các hoạt động của nhân viên bán lẻ. Khi có điều gì bất thường xảy ra (ví dụ với một vài mã hàng nào đó) có thể tiến hành kiểm kê riêng các mã hàng đó

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.