Quy cách in phiếu

quy cach in phieuXác lập qui cách phiếu in thanh toán cho khách hàng. Tùy chọn này cần xác lập trước khi sử dụng phần mềm, thử nghiệm trước tùy thuộc vào kiểu máy in sử dụng để in phiếu

Qui cách giấy (đơn vị chiều dài – mm)
 • Khổ rộng, độ dài và lề phải cần xác lập cho máy in kim, máy in laser, không cần thiết xác lập cho máy in bill chuyên dụng (do loại máy này in giấy cuộn, tự cắt khi hết in)
 • Lề trái : chừa lề trái trên phiếu in
 • Chừa lề trái: cần xác định đối với máy in laser in các khổ giấy nhỏ hơn A4. Do máy in laser in mặc định với khổ A4, in từ mép trái của máy in. Khi dùng giấy nhỏ hơn như A5, A6, các thanh kẹp giấy phải dịch chuyển vào giữa máy in. Khi đó cần xác lập thông tin này với giá trị khoảng bằng (độ rộng A4 - độ rộng giấy in) / 2 để dịch chuyển bản in vào giữa máy in. Trong trường hợp này, khi xem trước bản in sẽ thấy phiếu in bị lệch sang phải.
 • Các cột in: các cột in thể hiện trong bảng mẫu trên hình minh họa; cột nào được đánh dấu, cột đó sẽ in ra phiếu với độ rộng như trên bảng mẫu. Tùy thuộc vào khổ giấy của mình, người sử dụng chọn số cột in và độ rộng cho phù hợp. Thay đổi độ rộng bằng cách giữ chuột vào vị trí giữa tiêu đề các cột để kéo.
Các tùy chọn khác:
 • Cắt tên hàng nếu vượt quá (ký tự): trước khi in, tên hàng sẽ bị cắt nếu độ dài vượt quá qui định ở đây. Nếu tắt (bỏ đánh dấu) giá trị này - sẽ không cắt. Nếu tên hàng dài hơn độ rộng cột in của nó xác lập ở phía trên, nó sẽ được in xuống dòng
 • Kẻ chân các dòng hàng: nếu bật, dưới mỗi dòng hàng có dòng kẻ chân để tiện kiểm tra
 • Xem trước khi in: chế độ này chỉ nên bật để kiểm tra. Khi dùng thực tế nên tắt đi. Khi đó, thao tác nhấn phím thanh toán (in phiếu) của người bán hàng sẽ in phiếu thẳng ra giấy, bỏ qua gia đoạn xem trước để giảm thao tác sử dụng
 • Có thể in hoặc không in số tiền khách đưa – trả lại
 • Có thể in hoặc không in người bán, giờ bán trên phiếu
 • In tiền bằng chữ: nếu bật, giá trị thanh toán sẽ được in bằng chữ ở cuối phiếu
 • Có thể bán hàng – thanh toán và không cần in phiếu bán lẻ
 • Lựa chọn chế độ sử dụng máy in bill chuyên dụng hoặc máy in laser
 • Số lượng phiếu in bán lẻ: mặc định, phần mềm sẽ in ra một phiếu. Nếu muốn in nhiều hơn cần xác định ở giá trị này
 • In logo: dành riêng cho máy in laser. Khi in logo, các thông tin về cửa hàng sẽ căn lề sang trái, sát với logo; Nếu không in – căn lề giữa phiếu in

Thông tin in phiếu: xác định các thông tin in trên phiếu thanh toán: Tên cửa hàng, Địa chỉ, Điện thoại, tên phiếu, dòng in cuối phiếu.

Font chữ: xác lập các font sử dụng để in phiếu, chúng phải là font unicode.

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.