Tùy chọn bán hàng

Tùy chọn bán hàng:

Bao gồm các thiết lập mềm dẻo xác định chế độ làm việc của phần mềm cho phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng nhiều hình thức bán hàng khác nhau. Các thông tin này ảnh hưởng trực tiếp đến việc bán hàng, người quản trị cần xác lập trước khi sử dụng vào thực tế

Cần xem thêm các tùy chọn trong module quản lý có liên quan đến bán lẻ

Tùy chọn dữ liệu:

tuy chon ban hangSố máy bán hàng: bắt buộc phải đăng ký (2 ký tự) và phải khác nhau trong một hệ thống, ví dụ "01", "02',... Trong hệ thống bán hàng có thể sử dụng nhiều máy tính tiền tại các quầy thu ngân. Số máy này sẽ được in trên phiếu cho khách hàng đồng thời dùng để tạo các chứng từ xuất kho và thu tiền bán hàng khi khóa sổ dữ liệu bán lẻ. Khi cần thiết, có vướng mắc nào đó, có thể tìm lại được phiếu đó bán ra từ máy nào, ca nào, ai bán.

Tự động khóa sổ:

 • Nếu sử dụng phần mềm trên một máy tính đơn lẻ hoặc trên mạng LAN có tần suất bán hàng thấp thì có thể áp dụng chế độ này. Khi bật khóa sổ tự động, phần mềm tự động lập phiếu xuất trừ kho và phiếu thu tiền mặt mỗi khi thanh toán một chứng từ bán lẻ
 • Nếu tần suất hoạt động cao (nhiều khách hàng) có thể tắt chức năng này để giảm tải trên đường truyền mạng và thực hiện khóa sổ khi hết ca
 • Chức năng này chỉ tác động đến các phiếu bán lẻ. Các phiếu đặt hàng được lưu thành chứng từ đặt hàng trong module quản lý (chưa trừ số lượng tồn kho). Khi giao hàng và thanh toán tiền hàng của chứng từ đặt hàng, nó sẽ chuyển thành phiếu xuất kho và trừ số lượng tồn kho

Chỉ hiển thị hàng tồn kho:

 • Nếu bật tùy chọn này, trong danh mục hàng bán lẻ chỉ hiển thị các hàng hóa có số lượng tồn kho. Các mặt hàng có trong danh mục và có giá bán nhưng không có số lượng tồn kho sẽ không được hiển thị

Khách hàng

 • Xác lập tùy chọn tìm thông tin khách hàng
 • Xác lập chế độ đọc mã vạch thẻ khách hàng

Tìm hàng hóa theo mã hàng hay tên hàng

Tự động sao lưu dữ liệu:

 • Khi bật chế độ này, tệp dữ liệu được sao lưu tự động hàng ngày

Tùy chọn trình bày:

tuy chon ban hang 2Làm tròn tiền hàng đến (VNĐ): nếu có xác định thông tin này (trong trường hợp giá bán lẻ khó thanh toán bằng tiền mặt) phần mềm sẽ làm tròn giá theo xác lập của người quản trị

Định dạng số lượng, Định dạng tiền tệ: mẫu định dạng trình bày và in ấn số lượng, giá trị tiền trên phiếu

Chiết khấu:

 • Nếu áp dụng chế độ bán hàng có giảm giá, có thể chọn câu thông tin về chiết khấu in trên phiếu.
 • Giá trị chiết khấu mặc định cho phiếu bán lẻ tính theo phần trăm hay bằng tiền mặt

Tự động lập phiếu mới sau khi tính tiền: mặc định, nên để chế độ này. Khi in phiếu thanh toán xong cho một khách hàng, phần mềm chuyển về trạng thái chờ đợi bán cho người tiếp theo. Nếu bỏ chế độ này, trước khi bán cho người khách mới, phải nhấn phím F9

Tùy vào yêu cầu kinh doanh, có thể sử dụng giao diện bán hàng:

 • Giao diện giảm giá: có các thông tin về chiết khấu trên màn hình bán hàng
 • Có khách hàng: có các thông tin về khách hàng, tiền cọc, ngày hẹn trên màn hình. Nếu bán hàng kiểu siêu thị thì có thể tắt chức năng này đi
 • Ảnh sản phẩm: bật khi cần hiển thị ảnh sản phẩm trên cửa sổ chọn hàng

In số món: in tổng số món hàng trên phiếu bán lẻ

Mở khay tiền: nếu máy tính bán hàng kết nối với khay đựng tiền, có thể bật chức năng này lên để mở khay khi in phiếu

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.