Xóa phân đoạn dữ liệu

Trong quá trình sử dụng, hệ thống thường xuyên phát sinh các số liệu trung gian tạm thời làm tăng kích thước tệp cơ sở dữ liệu, làm chậm tốc độ xử lý của chương trình

Các dữ liệu khi xóa trong quá trình làm việc cũng chưa bị xóa hẳn hoàn toàn, thành “rác” trong tệp dữ liệu

Chức năng này sử dụng để dọn dẹp cho “sạch” cơ sở dữ liệu của chương trình

Chức năng này chỉ sử dụng được khi chỉ có một máy tính duy nhất sử dụng cơ sở dữ liệu. Nếu làm việc trên mạng, cần yêu cầu đóng chương trình này trên các máy tính khác trong mạng

Tùy thuộc chế độ làm việc mà có thể sử dụng chức năng này định kỳ hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.