Giải nén dữ liệu

Sử dụng để giải nén các tệp tin nén *.tmz. Sau khi chọn tệp dữ liệu nén, phần mềm sẽ giải nén thành tệp tin có tên như vậy với phần mở rộng là mdb

Chức năng này có thể sử dụng khi xảy ra sự cố máy tính, hư hỏng hoặc mất tệp cơ sở dữ liệu chính. Khi đó có thể sử dụng tệp nén phòng hờ cuối cùng:

  • Giải nén, kết thúc chương trình
  • Đổi tên hoặc xóa tệp dữ liệu chính
  • Đổi tên tệp dữ liệu mới giải nén thành tên tệp dữ liệu chính hoặc vào tùy chọn hệ thống chọn cơ sở dữ liệu khác (mới giải nén)

Nếu chế độ sao lưu dữ liệu sử dụng thường xuyên, dữ liệu mất mát sẽ ít nhất

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.