Nén dữ liệu lưu trữ

Nén lưu trữ dữ liệu phòng hờ, đề phòng sự cố máy tính, nên định kỳ thực hiện chức năng này hàng ngày hoặc khi có nhiều dữ liệu phát sinh. Cũng có thể bật chế độ tự động sao lưu dữ liệu trong tùy chọn hệ thống để phần mềm thực hiện chức năng này mỗi khi kết thúc làm việc

Tệp tin nén có phần mở rộng là *.tmz, có độ nén tương đối cao. Tệp tin mặc định được nén cùng tên với tệp tin gốc trong thư mục xác định ở tùy chọn hệ thống. Cần lưu trữ các tệp tin này sang chỗ khác hoặc máy tính khác (trên mạng)

Trong trường hợp sự cố máy tính, có thể sử dụng chức năng giải nén của chương trình để giải nén phục hồi dữ liệu

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.