Chứng từ đặt hàng

Quản lý các chứng từ đặt hàng của khách. Chứng từ đặt hàng thường được lập bên module bán lẻ hàng hóa với giao diện có thông tin khách hàng

Các phiếu đặt hàng được lập khi khách hàng chọn hàng và đặt tiền cọc ứng trước. Khi có hàng, có thể dùng chức năng thanh toán để thanh toán nốt số tiền còn lại

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.