Chứng từ bán lẻ

Sử dụng để xuất bán các mặt hàng đơn chiếc có thông số kỹ thuật riêng, có thời hạn bảo hành

Các chứng từ này nằm chung danh sách với phiếu xuất thông thường và có thể mở ra bằng chức năng mở phiếu bán lẻ

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.