Chứng từ xuất kho

Là chứng từ quản lý đầu ra của hàng hóa trong hệ thống

Các thông tin trên chứng từ:

 • Bắt buộc phải có: số chứng từ, ngày xuất, đơn vị mua hàng, kho xuất hàng, hình thức thanh toán, bảng giá bán. Nếu không có đơn vị mua hàng, phần mềm "hiểu" đó là khách vãng lai và tự động gán mã "0". Các chứng từ bán lẻ sau khi khóa sổ cũng tạo ra phiếu xuất kho có mã khách hàng vãng lai ("0")
 • Các thông tin không bắt buộc: Họ tên người mua hàng, Nội dung chứng từ, số hóa đơn
 • Cần chọn bảng giá bán trên phiếu xuất trước khi chọn hàng vào phiếu
 • Tùy chọn “Xuất trả hàng”: xác định đây là phiếu xuất kho trả hàng cho người cung cấp bằng giá vốn. Giá trị phiếu này không được tính vào doanh thu. Nếu chọn chức năng này, cửa sổ chọn hàng vào phiếu sẽ thể hiện giá nhập kho; trong trường hợp không chọn – giá bán theo bảng giá xuất kho
 • Nhân viên xuất hàng, ngày ứng tiền
 • Ngày trả: ngày đến hạn thanh toán dùng để theo dõi quá trình thanh toán

Các thao tác trên chứng từ tương tự như đối với phiếu nhập, ngoại trừ một số khác biệt:

 • Loại phiếu: có thể là phiếu xuất bán hoặc là phiếu đặt hàng của khách hàng
 • Giá cả: có thể cập nhật giá bán từ bảng giá đang chọn trên thanh công cụ điều kiện của giao diện chính hoặc lấy giá nhập cuối hoặc giá tồn kho bình quân gia quyền làm giá xuất hàng
 • In ấn: in các loại phiếu – hóa đơn xuất
  • Hóa đơn giá trị gia tăng: tùy thuộc vào giá trị tùy chọn in hóa đơn theo mẫu in sẵn (xem tùy chọn tác nghiệp) phần mềm sẽ in hóa đơn VAT theo mẫu thiết kế của cơ quan thuế hay in bằng mẫu đã thiết kế sẵn trong phần mềm. Hóa đơn có chiết khấu được in bằng mẫu trong phần mềm
  • In phiếu xuất kiêm bảo hành sản phẩm

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.