Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ

Hai thông tin cơ bản cần có trên các chứng từ là hàng hóa và đối tác (khách hàng, người cung cấp). Các thông tin này có thể cập nhật vào chứng từ thông qua các cửa sổ hội thoại chuyên dụng cho mục đích chọn dữ liệu

Với hàng hóa, phần mềm dùng chung phương thức nhất quán cho việc nhập hàng hóa vào tất cả các chứng từ:

  • Sử dụng cửa sổ chọn hàng (Ctrl+B)
  • Sử dụng mã vạch trên giao diện chính
  • Có thể nhập đủ các thông tin về hàng hóa vào chứng từ như mã, số lượng, đơn giá; cũng có thể nhập số lượng và đơn giá sau

Với đối tác, có thể cập nhật bằng một trong hai cách

  • Gõ trực tiếp mã đối tác vào ô nhập liệu đối tác và Enter. Phần mềm sẽ tự tìm đối tác đó, nếu có sẽ lấy thông tin về đối tác đó cập nhật vào chứng từ; nếu không có  sẽ bật cửa sổ để chọn
  • Nếu không nhớ chính xác mã, có thể chọn cửa sổ chọn dữ liệu

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.