Danh mục chứng từ

Danh mục chứng từ thể hiện danh sách các chứng từ đã phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định của từng kho hàng. Danh mục chứng từ gồm các danh mục theo loại nghiệp vụ (nhập – xuất – thu – chi – chuyển kho nội bộ) và bảng kê chứng từ tổng hợp tất cả các loại chứng từ

Thao tác chức năng

Chức năng Ý nghĩa
Đọc dữ liệu Đọc danh mục chứng từ nhập theo thời gian và kho hàng đã chọn trên thanh công cụ của giao diện chính
Thêm chứng từ mới

Cập nhật thêm chứng từ mới. Giá trị ban đầu của ngày tháng chứng từ sẽ lấy giá trị “đến ngày” trên thanh công cụ của chương trình. Nếu bật tùy chọn phát sinh số chứng từ, số chứng từ mới sẽ được phát sinh

Các thông số dữ liệu hệ thống khác sẽ lấy theo giá trị mặc định

Mở chứng từ Mở chứng từ đã có để xem hoặc hiệu chỉnh
Xóa chứng từ

Khi xóa chứng từ, toàn bộ các hàng hóa trên chứng từ đó sẽ bị xóa. Các mã hàng bị xóa sẽ được đánh dấu vào danh mục hàng hóa cần cập nhật lại

Sau khi xóa chứng từ cần thực hiện công cụ “Cập nhật sổ kho”

In danh sách chứng từ In danh sách chứng từ theo định dạng tùy chọn của người dùng
In bảng kê thuế GTGT

In bảng kê thuế giá trị gia tăng đầu vào - đầu ra theo mẫu đã thiết kế sẵn

Áp dụng cho phiếu nhập - xuất kho

Chọn chứng từ vào tmSalex Clipboard

Chọn chứng từ vào tmClipboard để kết xuất chuyển đi.

Chức năng thường dùng để chuyển hàng hóa giữa kho chính với các cửa hàng bán lẻ hoặc giữa các cửa hàng bán lẻ với nhau

Tạo phiếu nhập nội bộ

Chức năng này dành riêng cho danh mục phiếu xuất kho nội bộ, thường dùng ở kho chính để quản lý tất cả các kho (cửa hàng) bán lẻ

Khi tạo phiếu xuất kho nội bộ phần mềm sẽ tạo ra chứng từ quản lý danh mục hàng, số lượng và đơn giá xuất từ kho này đến kho khác. Chứng từ này có thể chuyển sang kho (cửa hàng) nhận hàng để tạo ra phiếu nhập hàng vào kho đó (kết xuất và cập nhật off-line)

Nếu muốn quản lý hàng hóa của kho nhận hàng trên máy tính của kho xuất cần dùng chức năng này. Hệ thống sẽ tạo ra chứng từ nhập kho cho kho kia tương tự nội dung chứng từ xuất từ kho ban đầu (đảo vị trí kho xuất và kho nhập hàng)

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.