Kiểm tra danh mục hệ thống

Công cụ phòng hờ hệ thống nhằm kiểm tra tính toàn vẹn, độ chính xác dữ liệu

Công cụ áp dụng cho danh mục hàng hóa, bảng giá, kho hàng

Sử dụng trong các trường hợp có sự cố về dữ liệu

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.