Tùy chọn tác nghiệp

tuy chon tac nghieptmSalex hỗ trợ người sử dụng một số các tùy chọn tác nghiệp nhằm tăng tính mềm dẻo và linh hoạt của phần mềm trong tác nghiệp của người sử dụng (Ctrl + O). Các tùy chọn này có thể điều chỉnh nhanh trong quá trình tác nghiệp với chứng từ, bao gồm:

Định dạng số lượng, tiền tệ: kiểu định dạng số lượng và tiền tệ trong hệ thống (nhóm số, có số lẻ hay không, ..). Các ký hiệu định dạng gồm:

 • “#” - đại diện ký tự số không bắt buộc
 • “0” - đại diện ký tự số bắt buộc phải có

Ví dụ:

 • ### ### ###: định dạng số phân nhóm theo hàng triệu, nghìn, đơn vị, không có phần thập phân
 • ### ### ###.00: định dạng số phân nhóm theo hàng triệu, nghìn, đơn vị, luôn có 2 số phần thập phân
 • ### ### ###.#: định dạng số phân nhóm theo hàng triệu, nghìn, đơn vị, nếu có phần thập phân thì hiển thị một số phần thập phân

Thuế suất GTGT: xác định giá trị thuế suất VAT mặc định cho các phiếu nhập - xuất hàng. Thuế suất này cũng được sử dụng cho báo cáo bảng kê hàng bán lẻ tính giá trị thuế VAT (giá bán lẻ tại các quầy thu ngân đã có thuế VAT)

Làm tròn tiền hàng, VAT: khi làm việc với hệ thống hàng hóa có giá trị nhỏ, khi tính toán có thể phát sinh ra các số lẻ (hào, xu). Nếu bật tùy chọn này, các giá trị thanh toán cuối cùng trên chứng từ nhập - xuất kho sẽ được là tròn số đến đơn vị đồng. (thường dùng để khớp chứng từ trên máy với chứng từ thực tế).Tính phần trăm lãi suất trên giá bán: xác lập phương pháp tính giá bán dựa trên giá nhập hàng với tỷ lệ lãi suất nhất định (%). Người dùng có thể xác định lãi suất trên giá bán hoặc trên giá nhập. Mặc định, lãi suất được tính trên giá nhập

[% lãi suất] = ([Giá bán] – [Giá nhập]) / [Giá nhập]

Làm tròn giá bán: khi lập giá bán dựa vào tỷ lệ phần trăm lãi suất có thể phát sinh số lẻ hoặc khó thanh toán trong hệ thống tiền tệ Việt nam. Tùy chọn này giúp làm tròn giá bán một cách mặc định để dễ thanh toán. Người dùng vẫn có thể điều chỉnh giá theo ý muốn của mình trực tiếp trên cửa sổ cập nhật dữ liệu (bảng giá hoặc phiếu nhập kho).

Ví dụ: nếu có các giá trị là 23 150 đ, 23 075 đ, trong các trường hợp sau sẽ được làm tròn tương ứng

Giá trị làm tròn Làm tròn mặc định Làm tròn lên
200 đ 23 200 đ
23 000 đ
23 200 đ
500 đ 23 000 đ 23 500 đ

Mặc định, giá được làm tròn theo qui tắc quá bán so với giá trị cần làm tròn. Nếu chọn chế độ làm tròn lên thì trong mọi trường hợp giá luôn được làm tròn lên

Nếu không muốn làm tròn giá thì giá trị cần làm tròn xác lập là 0

In số lô cạnh tên hàng: In số lô hàng cạnh tên hàng trên các phiếu nhập - xuất

In nơi sản xuất cạnh tên hàng: In nơi sản xuất cạnh tên hàng trên các phiếu nhập - xuất

Tự động lưu dữ liệu: nếu tùy chọn này bật lên, mỗi khi kết thúc làm việc với phần mềm, hệ thống sẽ tự động nén sao lưu cơ sở dữ liệu vào thư mục lưu trữ dữ liệu (xác lập trong tùy chọn về dữ liệu).  Các tệp dữ liệu được sao lưu (tmSalexX.mdb, tmSalem.mdb) sẽ được nén theo ngày tháng thành tệp nén *.tmz

Phát sinh số chứng từ: hỗ trợ khả năng tự động phát sinh số chứng từ khi cập nhật chứng từ mới. Khi sử dụng tùy chọn này, các chứng từ được phát sinh theo dạng: Kiểu chứng từ - Tháng phát sinh - Số chứng từ trong tháng theo từng kho cụ thể. Ví dụ cụ thể với tháng 10:

        Phiếu nhập:     NH10_12
        Phiếu xuất:         XU10_12
        Phiếu thu:         TH10_12
        Phiếu chi:         CH10_12
        Phiếu chuyển kho:     CK10_12
        Phiếu kiểm kê:     KK10_12

Trong hệ thống luôn mặc định loại chứng từ khác bắt đầu bằng ký tự “BL” khi khóa sổ bán hàng hết ca làm việc của module bán lẻ . Chức năng khóa sổ khi hết ca của module này sẽ tạo ra một phiếu xuất kho và một phiếu thu tiền mặt cho mỗi ca làm việc

Kiểm tra tồn kho khi xuất hàng:

 • Nếu bật chế độ kiểm tra, chỉ được phép xuất hàng với số lượng nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tồn kho của mã hàng.
 • Nếu tắt, có thể xuất hàng tự do, phần mềm không kiểm tra kho khi xuất hàng. Chế độ tùy chọn này có thể cần dùng đến trong trường hợp không kịp làm chứng từ nhập kho, nhưng phải xuất kho. Khi đó sẽ dẫn đến âm kho của những mã hàng này.

Sau khi cập nhật bù hàng hóa đầu vào (làm phiếu nhập kho), cần sử dụng công cụ “Cập nhật sổ kho” để sửa các lỗi nhập xuất, cân đối lại kho hàng

In tổng số lượng trên phiếu: nếu chọn, tổng số lượng nhập xuất sẽ được in trên phiếu nhập xuất khi in ra. Giá trị này có tính chất tham khảo trong trường hợp các mặt hàng trên phiếu có đơn vị tính khác nhau

Tìm nhanh dữ liệu:

 • Tùy thuộc vào đặc điểm hàng hóa, có thể chọn hoặc chuyển đổi giữa hai cách tìm kiếm nhanh hàng hóa trong các cửa sổ chọn hàng nhập - xuất: tìm theo mã hoặc theo tên, tìm ký tự đầu tiên hay tìm nhanh với nhiều ký tự từ bên trái sang
 • Tùy thuộc chế độ sử dụng, trong các cửa sổ trên, khi gõ ký tự từ bàn phím trên danh mục hàng, hệ thống tự động tìm kiếm dữ liệu theo yêu cầu. Nếu tìm thấy, vị trí dòng hàng sẽ được đánh dấu trong danh mục và hiển thị trong vùng nhìn thấy được. Nếu không tìm thấy, vị trí đánh dấu trỏ về dòng hàng đầu tiên

Qui đổi tỷ giá ngoại tệ:

Bật tùy chọn này để khi nhập - xuất hàng, đơn giá sẽ được qui đổi sang tiền Việt bằng giá trị người dùng nhập nhân với giá trị tỷ giá ở đây. Nếu không nhập tỷ giá, đơn giá sẽ bằng 0.

In số tiền nợ trên phiếu xuất:

In số tiền khách hàng còn nợ trên phiếu xuất tại thời điểm in phiếu

In qui cách hàng hóa:

Mặc định, nếu không bật tùy chọn này, trên chứng từ chỉ thể hiện mã hàng tên hàng và đơn vị tính

Nếu muốn in thêm qui cách hàng hóa kèm theo các chứng từ thì bật nó lên

In hóa đơn trên mẫu in sẵn:

 • Nếu tắt tùy chọn này, hóa đơn giá trị gia tăng được in trực tiếp từ phần mềm theo mẫu được thiết kế sẵn trong phần mềm
 • Nếu bật, hóa đơn in trên mẫu của cơ quan thuế (trên máy in kim, sử dụng thiết kế trong chức năng thiết kế mẫu VAT)

Khách hàng:

 • Tìm nhanh khách hàng: xác định cột dữ liệu sẽ sử dụng để tìm nhanh khách hàng trong danh mục chọn khách hàng
 • Tùy thuộc mã vạch được in trên thẻ khách hàng VIP là mã khách hàng trong phần mềm hay số thẻ để chọn chế độ đọc tương ứng cho đầu đọc mã vạch

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.