Tùy chọn hệ thống

Các thiết lập hệ thống cần thiết cho phần mềm hoạt động. Các tùy chọn này có tính ổn định lâu dài, bao gồm:

Thông tin về đơn vị sử dụng:

Thông tin Mô tả
Đơn vị sử dụng

Các thông tin cần thiết in trên mẫu biểu báo cáo (tên đơn vị, tên cửa hàng kinh doanh, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế). Người sử dụng chỉ cập nhật được mã số thuế, Tên viết tắt in tem. Các thông tin khác được cấp theo bản quyền sử dụng

Logo có kích thước 52x52 điểm (pixels) được thể hiện trên màn hình làm việc chính và có thể in trên các mẫu biểu báo cáo kinh doanh

Tên viết tắt in tem có thể sử dụng để in trên tem mã vạch của hàng hóa

Mã số sản phẩm được sử dụng cho các phiên bản phần mềm giá rẻ

Tùy chọn dữ liệu:

Thông tin Mô tả
Cơ sở dữ liệu

Tệp dữ liệu chỉ thay đổi được đối với license sử dụng trên mạng LAN. Bản demo hoặc dùng cho máy đơn luôn lấy dữ liệu trong thư mục cài đặt của phần mềm

Có thể chỉ định thư mục sao lưu phòng hờ dữ liệu (khác với thư mục phần mềm) và bật chế độ “Tự động sao lưu phòng hờ” để phần mềm tự động sao lưu dữ liệu (tệp tin nén có phần mở rộng là *.tmz và có thể giải nén bằng công cụ của phần mềm)

Thư mục kết xuất số liệu có thể chỉ định khác với thư mục cài đặt để kết xuất số liệu cho phiên bản phần mềm sử dụng cho nhiều cửa hàng

Phát sinh mã khách hàng Bật chế độ này và xác định số ký tự (ví dụ: 7 ký tự) trong trường hợp muốn phần mềm tự phát sinh mã cho khách hàng mới
Độ dài mã hàng Xác định số ký tự lớn hơn 0 trong trường hợp để phần mềm tự phát sinh mã hàng
Giá trị qui đổi điẻm tích lũy Sử dụng để qui đổi doanh số của khách hàng sang điểm, phục vụ cho khuyến mãi
Giá trị sổ quĩ đầu kỳ Giá trị sổ quĩ tiền mặt khi đưa phần mềm vào sử dụng

Tùy chọn khác:

Thông tin Mô tả
Cảnh báo Bật tắt chế độ cảnh báo và thời gian cảnh báo
Giảm giá bán lẻ

Nếu cho phép sử dụng chức năng này, nhân viên bán hàng tại quầy thu ngân của module bán lẻ có thể điều chỉnh giá bán hàng trực tiếp trên phiếu xuất bán lẻ sau khi thỏa thuận với khách.

Trong trường hợp ngược lại (mặc định), phần mềm tính giá bán hàng theo bảng giá mặc định được thiết lập sẵn trong hệ thống
Lưu tạm thời chứng từ

Nếu bật tùy chọn này, nhân viên bán lẻ có thể tạm thời lưu chứng từ bán lẻ chưa thanh toán (khách hàng tạm dừng thanh toán để chọn mua thêm hàng …) của khách hàng này, chuyển sang thanh toán cho khách hàng khác

Sau đó có thể mở lại chứng từ này để thanh toán tiếp

Có thể sửa số chứng từ Nếu bật tùy chọn này, nhân viên bán hàng có thể sửa số chứng từ cũ. Nếu không, số chứng từ được phát sinh mặc định bởi phần mềm
Ngày tháng Ngày tháng được in ra cuối các mẫu biểu in ấn

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.