Kho hàng

Cung cấp các thông tin cần thiết về tình trạng kho hàng tại thời điểm cuối cùng

Thao tác với các chức năng:

Chức năng Ý nghĩa
Số liệu đầu kỳ Số lượng tồn kho đầu kỳ và giá trị tồn đầu kỳ của các mặt hàng khi đưa chương trình vào sử dụng được khai báo ở đây
Thông tin kho hàng

Các thông tin tồn kho cuối cùng được tính toán từ số liệu đầu kỳ và số liệu phát sinh

Giá và VAT nhập lấy từ phiếu nhập kho cuối cùng

Ngày tồn kho cho biết thời gian hàng tồn trong kho (ngày) tính từ lần nhập cuối

Kiểm tra kho

Số liệu kho hàng được tự động cập nhật khi phát sinh chứng từ

Tuy nhiên, nếu xảy ra sự cố dữ liệu thì có thể dùng chức năng này để tính toán lại cho toàn bộ kho hàng

Nếu chỉ cần tính toán lại cho một mã hàng nào đó, dùng chức năng “Kiểm tra số liệu giao dịch”

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.