Chế độ khuyến mãi

Quản lý danh mục và chế độ khuyến mãi hàng hóa. Các thiết lập ở đây phục vụ cho chức năng tính toán hàng khuyến mãi cho phiếu nhập và xuất kho

Phần mềm hỗ trợ hai loại khuyến mãi theo số lượng:

  • Mua một số lượng nào đó của một mặt hàng thì được khuyến mãi thêm 1 đơn vị hàng hóa của mặt hàng đó
  • Mua một số lượng nào đó của một mặt hàng thì được khuyến mãi thêm 1 đơn vị hàng hóa của một mặt hàng khác

Thao tác với các chức năng:

Chức năng Ý nghĩa
Danh mục hàng hóa đầy đủ trong nhóm Phím bật tắt chế độ đọc danh sách hàng đầy đủ hay chỉ đọc hàng có khuyến mãi
Đọc dữ liệu khuyến mãi Đọc danh sách hàng có khuyến mãi
Lưu danh sách

Nếu có mặt hàng nào đó có khuyến mãi, cần khai báo thông tin khuyến mãi tại dòng hàng đó:

  • Số lượng xuất và số lượng khuyến mãi tương ứng theo cùng một đơn vị tính
  • Nếu mã hàng khuyến mãi để trống thì có nghĩa là áp dụng khuyến mãi cho chính mã hàng đó theo các số lượng đã khai báo; nếu có mã hàng và đơn vị tính khác được khai báo ở đây nếu xuất đủ số lượng đã khai báo thì khuyến mãi số lượng tương ứng của mã hàng khuyến mãi

Các thông số chỉ có tác dụng khi đánh dấu vào cột “khuyến mãi”

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.