Bảng giá bán hàng

Quản lý giá bán của các mặt hàng theo loại bảng giá và các tiện ích hỗ trợ theo dõi, điều chỉnh giá bán.

Giá bán có thể được lập và cập nhật từ phiếu nhập kho. Khi lập giá bán trên phiếu nhập kho, giá bán sẽ được tính toán tùy thuộc vào các yếu tố: giá nhập, % thuế VAT, tỷ lệ lãi suất, có làm tròn số hay không. Người dùng cũng có thể nhập trực tiếp giá bán vào mặt hàng tương ứng trên phiếu nhập hoặc tại cửa sổ quản lý giá này.

Các thông tin về bảng giá:

  • Hàng hóa: mã – tên – đơn vị tính – nơi sản xuất
  • Giá nhập và ngày nhập cuối cùng gần nhất, VAT nhập
  • Giá bán hiện tại, tỷ lệ % giảm giá cho một mặt hàng cụ thể (có thể sửa trực tiếp)
  • Tỷ lệ % lãi suất (được tính dựa trên giá nhập)
  • Số lượng tem mã vạch cần in cho mã hàng cụ thể trong bảng giá.
  • Các cột có thể nhập số liệu được: giá bán, số lượng tem in, tỷ lệ giảm giá
  • Khi cập nhật giá bánCột số lượng in chỉ sử dụng để nhập số lượng tem in cần thiết trong lúc làm việc, không được lưu lại
  • Tỷ lệ giảm giá: được lưu lại khi sau khi cập nhật giá trị cho nó. Giá trị này, tính bằng %, có thể sử dụng trong các trường hợp cần khuyến mại một số mặt hàng nào đó vào thời điểm nào đó (khai trương, lễ hội, …). Nếu giảm giá toàn bộ các mặt hàng thì nên tạo ra bảng giá mới.
  • Tỷ lệ giảm giá ở đây được áp dụng khi xuất hàng đối với bảng giá cụ thể. Nếu là bảng giá bán lẻ (mặc định), nó sẽ được áp dụng cho module bán lẻ. Khi tính giá có khuyến mại, hệ thống áp dụng qui tắc làm tròn số được xác lập trong tùy chọn hệ thống

Thao tác với các chức năng:

Chức năng Ý nghĩa
Đọc dữ liệu bảng giá Đọc dữ liệu giá bán từ cơ sở dữ liệu theo bảng giá và nhóm hàng đã chọn trên thanh công cụ chính của chương trình. Khi đọc giá, phần mềm sẽ xác định luôn giá nhập và ngày nhập lần cuối của mặt hàng tương ứng (nếu có) để đưa ra tỷ lệ phần trăm lãi suất
Copy bảng giá Copy toàn bộ bảng giá tạo thành một bảng giá mới. Có thể dùng chức năng này để tạo một bảng giá mới trên cơ sở một bảng giá đã có và sau đó điều chỉnh giá bán lại theo yêu cầuKhi copy, cần nhập vào mã và tên bảng giá mới
Danh sách chưa có giá bán Chỉ hiển thị các mặt hàng chưa có giá bán
Chi tiết diễn biến giá nhập Xem chi tiết diễn biến giá nhập của một mặt hàng nào đó theo thời gian, kể từ lúc phát sinh chứng từ nhập lần đầu tiên trong năm đến thời điểm hiện tại
Kiểm tra biến động giá Bật cửa sổ chức năng giúp liệt kê các mặt hàng có giá nhập khác nhau trong hai lần nhập cuối cùng
Điều chỉnh giá theo % Tăng / Giảm giá bán của nhóm hiện thời theo tỷ lệ % trên giá hiện có (Giá trị dương - tăng, âm - giảm). Tùy thuộc vào tùy chọn hệ thống, tính lãi suất trên giá nhập hay giá bán, phần mềm sẽ điều chỉnh theo cách tương ứng
Cập nhật danh sách in tem Thông thường, tem hàng in từ phiếu nhập kho. Chức năng in ở đây có thể sử dụng khi cần in một số mã hàng nào đó (do hư hỏng, hoặc không đọc được). Cần in bao nhiêu tem cho mã hàng nào thì nhập số lượng tại cột này trong ô tương ứng. Chức năng “Cập nhật vào danh sách in tem” sẽ chuyển chúng vào tmClipboard để in
Kiểm tra bảng giá Khi cập nhật hàng hóa mới vào danh mục hàng hóa, hệ thống sẽ tự động cập nhật các mã hàng mới vào danh mục các bảng giá đã có với giá bằng 0Khi lập bảng giá bán hàng mới, cần phải dùng chức năng này để cập nhật hệ thống hàng hóa vào bảng giá mới với giá bán bằng 0. Cần lập giá bán cho chúng
Lưu dữ liệu Lưu lại các thay đổi trong bảng giá

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.