Mã hàng và mã vạch

Cần xác lập qui cách mã vạch trước khi nhập danh mục hàng hóa và không thay đổi trong suốt quá trình sử dụng giữa hệ mã EAN13 và mã khác.

Hệ thống hỗ trợ 2 loại mã song song:

Mã hàng – mã vạch.

Tùy thuộc yêu cầu quản lý, có thể lựa chọn nhiều cách sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, trong nhièu trường hợp, có thể áp dụng giải pháp chung như sau:

  • Tổ chức hàng hóa theo nhóm
  • Mã hàng được xây dựng theo một qui tắc chung được xác đinh trước theo yêu cầu quản lý (ví dụ: NNTTTMMSS – mã nhóm + số thứ tự trong nhóm + mã màu + mã kích thước …)

Mã vạch sử dụng EAN13 do phần mềm tự phát sinh

Hàng hóa đầu vào nếu có sẵn mã vạch của nhà sản xuất (cung cấp), có thể lấy mã vạch này làm mã vạch trong phần mềm (nếu cùng loại EAN13); có thể lấy chính mã vạch này làm mã hàng (lưu ý chỉ lấy 12 số đầu trong mã vạch). Nếu mã vạch đầu vào không phải EAN13, có thể lấy nó làm mã hàng, sử dụng tem hàng sẵn có đó không cần in lại.

Nếu có sự trùng lặp của mã hàng đầu vào của các mặt hàng từ các nguồn hàng khác nhau, cần in lại tem mã vạch khác để dán lên sản phẩm

Mã vạch hàng hóa được hỗ trợ trong tất cả các màn hình làm việc của tmSalex có liên quan đến mã hàng hóa. Mã vạch được đọc vào hệ thống thông qua thiết bị chuyên dụng đọc mã vạch. Trong trường hợp không sử dụng mã vạch hoặc mã bị lỗi, có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm bằng tay

Khi quét mã vạch vào hệ thống thông qua thiết bị đọc mã, phần mềm sẽ tự động tìm hàng hóa theo thứ tự:

  • Tìm hàng hóa theo mã vạch vừa đọc
  • Nếu không thấy thì sẽ tìm hàng hóa có mã hàng giống mã vạch vừa đọc

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.