Giao diện làm việc

giao dienCác thành phần trên giao diện làm việc chính của phần mềm gồm:

Thông tin đơn vị sử dụng (được cấp theo bản quyền sử dụng phần mềm. Khi có bản quền sử dụng, người dùng có thể thay Logo của mình)

Hệ thống menu chức năng được chia thành các nhóm: Hệ thống – quản lý các thông tin hệ thống, các danh mục; Kinh doanh – quản lý hệ thống chứng từ; Báo cáo – danh mục các báo cáo; Trợ giúp – các công cụ hỗ trợ và thông tin về sản phẩm; Điều kiện – hệ thống các điều kiện về thời gian, dữ liệu phục vụ cho việc hiển thị các danh sách chứng từ và lập báo cáo kinh doanh

Menu chức năng gồm 2 loại:

  • Chức năng đơn: khi nhấn chuột sẽ mở ra một cửa sổ chức năng nghiệp vụ
  • Chức năng kép: các menu này được đánh dấu bằng hình tam giác màu đen phía dưới (ví dụ: menu Tùy chọn). Hai nửa phím menu trên và dưới sẽ mở ra hai cửa sổ nghiệp vụ khác nhau (có một số tính chất tương đồng)

Hệ thống chức năng hỗ trợ tác nghiệp:

Tác nghiệp: thống kê thông tin cảnh báo hàng tồn kho, đến hạn thanh toán chứng từ, nhắc ngày sinh khách hàng; điều chỉnh trạng thái vùng làm việc, quản lý ảnh hàng hóa, xác lập các tùy chọn tác nghiệp; đồng thời, ở đây thể hiện 5 menu thường dùng nhất

Tìm mã: tùy thuộc giá trị được xác lập ở đây, trong các danh mục dữ liệu hàng hóa, khi gõ các ký tự tìm kiếm thông tin nhanh, dữ liệu sẽ được tìm theo cột mã hoặc tên hàng hóa

Mã vạch: bật cửa sổ đọc mã vạch hàng hóa. Đây là cửa sổ trợ giúp nhập dữ liệu qua mã vạch vào các phiếu nhâp – xuất kho, phiếu kiểm kê

Tỷ giá: nhật ký diẽn biến tỷ giá ngoại tệ

Clipboard: chức năng trợ giúp cập nhật dữ liệu (hàng hóa, khách hàng) từ bên ngoài vào hệ thống; trợ giúp trung chuyển dữ liệu giữa các chứng từ

Các menu còn lại phía bên phải là các chức năng hỗ trợ tác nghiệp với các bảng dữ liệu (Sheet) trong các cửa sổ tác nghiệp trong phần mềm

Các cửa sổ nghiệp vụ:

Các menu chức năng sẽ mở ra các cửa sổ chức năng tương ứng, các cửa sổ chức năng này có thể là:

  • Các cửa sổ con trong lòng cửa sổ chính: trên các cửa sổ này có hệ thống menu chức năng riêng. Các menu này có thể truy xuất qua phím bấm chức năng của nó hoặc qua phím chuột phải trên các danh sách dữ liệu có trong nó. Tiêu đề cửa sổ hiển thị trên thanh công cụ phía dưới hệ thống menu chính. Để tắt cửa sổ có thể nhấn phím (x) trên thanh công cụ này hoặc Ctrl + F4. Chuyển đổi giữa các cửa sổ đang mở có thể sử dụng phím chuột hoặc Ctrl+F6
  • Các cửa sổ con nổi phía trên cửa sổ chính: trên các cửa sổ này có hệ thống phím điều khiển riêng. Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, đa số các cửa sổ dạng này cho phép tắt bằng phím ESC
  • Nếu trên cửa sổ con có dữ liệu cùng loại với các nhóm dữ liệu có trên thanh công cụ chính, các cửa sổ con sẽ dùng dữ liệu riêng của nó cho xử lý nghiệp vụ. Nếu không có dữ liệu tương đương, khi cần thiết, nó dùng dữ liệu trên thanh công cụ chính (ví dụ cửa sổ nhập hàng vào kho sử dụng lựa chọn kho nhập riêng; báo cáo cân đối hàng hóa sử dụng kho và thời gian trên thanh công cụ chính)

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.