Sử dụng trên máy đơn

su dung tren may donKhi làm việc trên một máy tính, hệ thống dữ liệu và chương trình được cài đặt chung một thư mục làm việc của phần mềm

Người sử dụng chỉ cần sử dụng một kho hàng trong hệ thống. Kho này được thiết lập vừa là kho mặc định vừa là kho chính trong chương trình.

Tất cả các module có thể hoạt động đồng thời trên Windows, tùy thuộc vào giao dịch với khách hàng để chọn module tương ứng:

Các giao dịch mua bán lẻ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt không cần hóa đơn được thực hiện qua module bán lẻ

Các giao dịch cần theo dõi nợ (nhập, xuất, thu, chi) phải thực hiện qua module quản lý chính (tmSalex)

Sau khi kết thúc mỗi ca làm việc cần khóa sổ bán hàng trong module bán lẻ. Khi khóa sổ, tmSalem sẽ tạo ra cho mỗi ca một phiếu xuất kho bán lẻ gồm các hàng hóa đã bán trong ca và một phiếu thu tiền tương ứng

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.