Cài đặt phần mềm

tmSalex phát triển trên nền hệ điều hành MS Windows XP SP2. Có thể cài đặt và sử dụng chúng trên các phiên bản MS Windows khác như MS Windows 2000 SP4, XP SP3, Vista SP1, Win7...

Lưu ý khi sử dụng trên Windows Vista, Win7...:

  • Trước khi cài đặt nên tắt UAC (User Account Control – chế độ quản lý tài khoản người dùng của Vista)
  • Chạy tệp cài đặt bằng quyền Admin (nhắp chuột phải, chọn Run as Administrator)
  • Sau khi cài đặt xong, cần chép một tệp thư viện MSVBVM50.DLL từ thư mục Windows\System32 của Windows XP vào thư mục Windows\System32 của Vista

tmSalex có thể làm việc trên máy đơn hoặc trên mạng cục bộ. Để cài đặt phần mềm, người sử dụng cần phải có quyền quản trị cao nhất của hệ điều hành (administrator)

Cài đặt trên máy đơn:

  • Khi cài đặt phần mềm, người sử dụng có thể chọn thư mục để cài đặt theo ý mình. Mặc định, tmSalex được cài đặt vào thư mục chương trình của Windows: \Program Files\tmSalex
  • Thư mục cài đặt này được gọi là thư mục làm việc của tmSalex
  • Các tệp thư viện hệ thống được cài đặt mặc định vào \WinNT\System32 hoặc \Windows\System32
  • Các tệp chương trình, cơ sở dữ liệu và các thư viện hỗ trợ khác của tmSalex được cài đặt vào thư mục làm việc

Cài đặt trên mạng cục bộ ngang hàng:

Cài đặt phần mềm vào toàn bộ các máy tính trong mạng như cài trên máy đơn. Sự khác nhau giữa sử dụng trên mạng và trên máy đơn chỉ là cách tổ chức vận hành – khai thác phần mềm.

  • Trong trường hợp sử dụng mạng ngang hàng, cần lấy một máy tính làm máy chủ. Trên máy chủ, cần share thư mục chương trình bán hàng làm thư mục dùng chung. Khi chạy chương trình lần đầu, phần mềm sẽ yêu cầu xác định cơ sở dữ liệu. Trên máy chủ cần chọn tệp dữ liệu tmSalexX.mdb trong thư mục làm việc của phần mềm.
  • Trên các máy trạm, cần ánh xạ ("map") thư mục dùng chung của máy chủ thành ổ đĩa mạng trên máy trạm và chọn tệp dữ liệu đó trên ổ đĩa mạng này
  • Các thông tin liên quan đến tệp cơ sở dữ liệu được lưu trong tệp tmSalex.ini tại thư mục cài đặt phần mềm của mỗi máy tính và có thể tùy biến quan menu “Tùy chọn hệ thống”

Cần có kế hoạch định kỳ lưu trữ dữ liệu phòng hờ đề phòng sự cố máy tính. Có thể xác lập chế độ sao lưu tự động để phần mềm tự nén dữ liệu lưu trữ mỗi khi kết thúc công việc

Định kỳ dọn dẹp cơ sở dữ liệu tùy thuộc vào thực tế phát sinh cơ sở dữ liệu

Sao lưu dữ liệu sang máy khác trong mạng hoặc thư mục khác trong máy đang sử dụng hoặc ghi lên đĩa CD – RW

Khi xảy ra sự cố máy tính, có thể cài đặt lại phần mềm và phục hồi lại số liệu đã lưu trữ. Trong trường hợp có sao lưu định kỳ, lượng dữ liệu mất mát do sự cố máy tính là ít nhất

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.