Hệ thống phần mềm

Cơ sở dữ liệu của phần mềm bao gồm:

  • tmSaleXX.mdb: cơ sở dữ liệu chính của module quản lý, quản lý dữ liệu trong một năm với ký hiệu XX – số hiệu năm sử dụng (08 – năm 2008); khi khóa sổ cuối năm, phần mềm sẽ tạo ra tmSalex09 với dữ liệu đầu kỳ của tháng 1 là số liệu cuối kỳ của năm trước. Tương tự như vậy cho các năm sau.
  • tmSalem.mdb: cơ sở dữ liệu bán lẻ tại (các) quầy hàng

Cơ sở dữ liệu trung gian dùng để chuyển dữ liệu qua lại giữa các module quản lý ở các cửa hàng khác nhau trong một hệ thống do người dùng tự xác lập trong quá trình sử dụng

Chương trình và thư viện:

  • Các tệp chương trình (*.exe) và thư viện hỗ trợ
  • tmSalex.exe: module quản lý chính
  • tmSalem.exe: module bán lẻ, hỗ trợ bán hàng cho module quản lý qua hệ thống mã vạch sản phẩm với các thao tác phù hợp với các quầy thu ngân
  • tm*.dll, tm*.ocx: hệ thống thư viện hỗ trợ
  • tm*.mdb: hệ thống cơ sở dữ liệu
  • tm*.tmd, tm*.ini: các tệp tin hỗ trợ cấu hình và định dạng cho hệ thống
  • tm*.tmz: các tệp dữ liệu nén

Lưu ý: Phần mềm không tương thích với phiên bản BKAV. Sản phẩm này luôn hiểu nhầm thư viện bbDesign.ocx có virus và tự động xóa nó đi. Thư viện này hỗ trợ thao tác thiết kế tem in mã vạch. Vì vậy, nếu bị xóa, người dùng không thể sử dụng chức năng này và phần mềm sẽ báo lỗi

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.