Nhân sự chuyên trách

 

Vui lòng liên hệ với nhân sự chuyên trách phù hợp với vấn đề của bạn trong số các cán bộ dưới đây

Daniel Phuoc

daniel phuoc

 

Trưởng đại diện phía Bắc.

 

Daniel Phuoc:


Phụ trách các hệ thống ứng dụng nguồn mở, thiết kế web và các ứng dụng tích hợp trên nền web .
Các hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Quản lý bán vé tàu xe trực tuyến, Quản lý đào tạo, Quản lý nhân sự...Liên hệ: (844)66842911; 0912216731, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ phận quản trị Boomerang soft

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.