Quản lý tổng đài

Phần mềm quản lý tổng đài tmPabx là gói ứng dụng, giao tiếp với tổng đài nội bộ, hỗ trợ quản lý các cuộc gọi vào ra qua tổng đài. Thông qua cáp nối giữa tổng đài và máy tính, phần mềm thu nhận dữ liệu các cuộc gọi, phân tích và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu...

Tổng quan phần mềm quản lý tổng đài

quan ly tong dai tmpabxtmPabx là gói phần mềm ứng dụng, giao tiếp với tổng đài nội bộ, hỗ trợ quản lý các cuộc gọi vào ra qua tổng đài. Thông qua cáp nối giữa tổng đài và máy tính, phần mềm thu nhận dữ liệu các cuộc gọi, phân tích và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Người quản lý có thể theo dõi các cuộc gọi, thống kê thời gian, tính cước phí và in các báo cáo thống kê cần thiết.

tmPabx gồm 2 phần mềm: phần mềm quản trị và phần mềm giám sát tổng đài

Quản trị hệ thống:

Giám sát tổng đài

Giám sát các cuộc gọi: mỗi khi tổng đài trả dữ liệu về máy tính, phần mềm thu nhận, kiểm tra xem thông tin hợp lệ không. Nếu hợp lệ, lưu vào file log, đồng thời phân tích dữ liệu cuộc gọi và lưu vào cơ sở dữ liệu phục vụ cho thống kê – báo cáo về sau.

Tính cước: hệ thống tính cước theo qui định hiện thời của bưu điện theo vùng cước (có thể phân cấp đến quận, huyện), theo cách gọi (trực tiếp hay VoIP qua các dịch vụ 171, 177, ...), theo các số dịch vụ đặc biệt (1900xxxx, 1080 liên tỉnh...), theo giờ sử dụng (cao điểm hay thấp điểm, ngày lễ, chủ nhật) .

Thống kê, báo cáo: báo cáo được lập theo dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu; có thể lập theo ngày, theo số máy con, số account hoặc tổng hợp dữ liệu. Người dùng có thể định dạng qui cách in báo cáo (khổ giấy, lề giấy, chiều in, font chữ, người ký, ...)

tmPabx có thể làm việc trong 2 chế độ: trực tiếp giám sát tổng đài hoặc theo dõi trực tuyến qua mạng nội bộ:

tmPabx có giao diện thân thiện, khi hoạt động, phần mềm thu nhỏ trên thanh TaskBar của Windows. Thông tin các cuộc gọi được thông báo phía trên biểu tượng của phần mềm

tmPabx có một số các tùy biến thuận tiện cho người dùng: tính cước dịch vụ, tắt máy tính theo giờ hẹn trước, tùy chọn màu thể hiện các cuộc gọi vào ra, nội hạt, liên tỉnh (di động) hay quốc tế; Lưu dữ liệu thô của các cuộc gọi hàng ngày

Cấu hình tối thiểu

Máy tính PC sử dụng MS Windows từ phiên bản 2000 trở lên, 10 MB đĩa cứng tối thiểu để cài đặt phần mềm ban đầu