Vé tàu xe trực tuyến

Phần mềm quản lý bán vé tàu xe trực tuyến BooTrans là hệ thống quản trị và điều hành kinh doanh vận tải hành khách trực tuyến. Hệ thống cho phép doanh nghiệp phát hành vé, điều xe, bán vé và kiểm soát tình trạng chỗ theo thời gian thực. Các đại lý và các điểm bán vé có thể tra cứu và bán vé từ hệ thống, dựa trên các điều khoản với doanh nghiệp vận tải

Phần mềm quản lý bán vé tàu xe trực tuyến BooTrans là hệ thống quản trị và điều hành kinh doanh vận tải hành khách trực tuyến. Hệ thống cho phép doanh nghiệp phát hành vé, điều xe, bán vé và kiểm soát tình trạng chỗ theo thời gian thực. Các đại lý và các điểm bán vé có thể tra cứu và bán vé từ hệ thống, dựa trên các điều khoản với doanh nghiệp vận tải. Khách đi xe có thể tra cứu, đăng ký giữ chỗ, đặt mua vé trước nhiều ngày và thanh toán dễ dàng...

Hệ thống bao gồm các phân hệ chức năng sau:

Quản lý người dùng:

Doanh nghiệp vận tải, đơn vị chủ quản của Bootrans có thể khởi tạo các nhóm người dùng nội bộ và người dùng đối tác với các quyền phù hợp:

Quản lý phương tiện vận tải

Doanh nghiệp vận tải có thể khởi tạo không hạn chế số lượng các đầu phương tiện vận tải cùng tình trạng của các phương tiện. Các phương tiện sau khi được khởi tạo sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống và có thể được đưa vào biểu đồ chạy xe, phát hành vé để bán vé cho khách hàng.

Quản lý điều độ vận tải

Các tác nghiệp quản lý điều độ vận tải được mô phỏng từ thực tiễn kinh doanh vận tải hành khách, dựa trên danh mục các phương tiện vận tải đã được cập nhật, biểu đồ chạy xe đã được thống nhất với cơ quan quản lý, các cán bộ làm nhiệm vụ điều xe sẽ điều đúng loại xe theo nốt tuyến có trong biểu đồ, lái xe và phụ xe của từng xe.

Quản lý phát hành vé

Với Bootrans, doanh nghiệp có thể phát hành vé cực kỳ linh hoạt. Trong khuôn khổ biểu đồ chạy xe, vé có thể được phát hành trước nhiều năm, một năm, nhiều tháng, một tháng, theo ngày chẵn, ngày lẻ trong tháng, theo một ngày nhất định hoặc thậm chí là này âm lịch theo quan niệm dân gian.

Tra cứu vé trực tuyến

Người dùng có thể tra cứu vé trực tuyến rất nhanh chóng và đơn giản:

Bán vé và cập nhật tình trạng đơn hàng

Tất cả các thao tác đăng ký giữ chỗ, đặt mua vé đều được lưu giữ tại một cơ sở dữ liệu tập trung theo thời gian thực, vì vậy việc bán vé của các thành viên tham gia hệ thông trở nên hết sức đơn giản, thuận tiện và cực kỳ chính xác.

Các đơn hàng liên tục được cập nhật tình trạng theo tiến trình thanh toán, hoặc được đề nghị hủy, thay đổi hay trả vé theo quy định. Vì vậy tình trạng vé và các đơn hàng tại mỗi thời điểm là cực kỳ chính xác. Khách hàng hoàn toàn yên tâm, đã mua được vé hoặc đã đăng ký giữ chỗ và giữ chỗ có hiệu lực là chắc chắn đi được đúng xe, đùng tuyến, đúng giờ.

Hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo của Bootrans được thiết kế bao gồm các báo cáo tổng quan và chi tiết, cung cấp cho các cán bộ quản lý và các chủ doanh nghiệp những thông tin cập nhật về tình hình kinh doanh và điều độ vận tải của doanh nghiệp. Giúp cho các cán bộ có các quyêt định quản lý kịp thời và chính xác giúp cho hoạt động kinh doanh vận tải diễn ra nhịp nhàng hiệu quả.

Hạ tầng vận hành

BooTrans là hệ thống cổng thông tin quản lý và điều hành kinh doanh vận tải hành khách trực tuyến vận hành trên nền web. Doanh nghiệp vận tải có thể lựa chọn hạ tầng vận hành của Bootrans theo một trong hai lựa chọn sau:

Hãy liên hệ với Boomerang Soft để lựa chọn được hạ tấng vận hành Bootrans phù hợp với doanh nghiệp của bạn.